Nowa Strategia dla Płocka. Jakie będzie Miasto w 2030?

– Strategia Zrównoważonego Rozwoju Płocka do 2030 roku powstała, ponieważ płocczanie chcą, aby ich miasto prężnie się rozwijało, było dobrym miejscem do życia i zaspokajało potrzeby lokalnej społeczności – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Strategia rozwoju jest narzędziem wskazującym kierunek, w którym podąża miasto Płock oraz wyznacza cele, które najlepiej przysłużą się rozwojowi miasta. Jakie zatem cele i jaką wizję miasta zapisano w nowym dokumencie Strategii? Głowna wizja Płocka to: niezwykłe, nowoczesne miasto spełnionych i kreatywnych ludzi.

W toku prac nad kształtem nowej Strategii, przy udziale mieszkańców Płocka wypracowane zostały trzy kluczowe kierunki rozwoju Płocka, są to:

– Zdrowe społeczeństwo
– Dynamiczny hub innowacji i technologii
– Harmonijna przestrzeń do życia

Co dokładnie kryje się pod tymi pojęciami?

Zdrowe społeczeństwo to przede wszystkim poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz upowszechnianie zdrowego stylu życia. Celem jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców oraz działania na rzecz lepszej jakości powietrza. Ponadto Miasto zainwestuje w rozbudowę bazy sportowej dla celów rekreacji i sportu wyczynowego. Tak, aby mieszkańcy mogli realizować codzienną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, także korzystając z coraz większej i lepszej sieci miejskich ścieżek rowerowych.

Dynamiczny hub innowacji i technologii oznacza rozwój gospodarczy Płocka poprzez współpracę sektora nauki, biznesu oraz samorządu. Aby to zrealizować, Miasto będzie wspierać lepsze dostosowanie systemu edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy, oraz kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjnych technologii i przedmiotów ścisłych. Ważnym celem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy, co ściśle wiąże się ze wsparciem centrów badawczych, start-up’ów i firm inwestujących w nowe, przyjazne środowisku technologie. Kolejnym celem jest wzmocnienie pozycji płockich szkół wyższych oraz polityka proinwestycyjna i tworzenie nowych miejsc pracy. Znalazły się tu także cele związane z infrastrukturą techniczną i efektywnym systemem transportowym Płocka.

Harmonijna przestrzeń do życia jest to obszar, który skupia cele związane ze wzmacnianiem aktywności społecznej Płocczan, do czego posłuży budżet obywatelski, wsparcie organizacji pozarządowych i wolontariatu. Przestrzeń do życia to także rozwój miejsc rekreacji i potencjału turystycznego Płocka, co będzie realizowane poprzez zagospodarowanie nabrzeża Wisły, kreację nowych terenów zieleni i poprawę estetyki miejskiej przestrzeni. Ponadto Miasto planuje rewitalizację terenów zdegradowanych, uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i zacieśnianie współpracy samorządów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka.

– Przegląd głównych zapisów Strategii pokazuje, że Płock, ale przede wszystkim jego mieszkańcy, z którymi kierunki rozwoju naszego ośrodka były konsultowane, stawiają na fundamentalne wartości – podkreśla prezydent Andrzej Nowakowski.

– Pojawia się coraz silniejsza potrzeba zadbania o czyste powietrze. Już dziś prowadzimy program wymiany pieców, czy kupujemy hybrydowe autobusy i zachęcamy młodzież do korzystania z komunikacji miejskiej, oferując jej darmowe przejazdy. Rozwój komunikacji publicznej, jako konkurenta dla samochodu, jest nieunikniony. Pojawia się także coraz silniejsza potrzeba kontroli stanu powietrza. Wybudowaliśmy sieć dróg rowerowych i budujemy kolejne ścieżki, uruchamiamy system roweru miejskiego, zainstalowaliśmy szereg siłowni pod chmurką. Przedsięwzięcia te cieszą się uznaniem płocczan, którzy wyraźnie wskazali, że rekreacja, aktywność fizyczna też są elementami wpływającymi na nasze zdrowie. I płocczanie chcą więcej tych inwestycji.

Troskę o nasze zdrowie wyrażają doskonałe oddziały m.in. chirurgii i ortopedii szpitala miejskiego. Nasze dotychczasowe działania są również spójne z wizją Płocka i oczekiwaniami jego mieszkańców co do rozwoju gospodarczego i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. A także wsparcia płockiego szkolnictwa i dostosowania go do potrzeb rynku. Na koniec ważnym celem, który wytyczyliśmy jest poprawa estetyki miasta i stworzenie nowych terenów zielonych – tłumaczy włodarz naszego miasta. – Pod wieloma względami Płock jest dziś atrakcyjnym miejscem do życia. Zrealizowanie zapisanych w Strategii celów pozwoli nam stać się miastem na miarę 2030 roku – dodaje Andrzej Nowakowski.

Źródło: Materiały ResPublic
Trasa, która na pewno poprawi życie w naszym mieście [FOTO]

– Kończymy budowę nowego kręgosłupa komunikacyjnego – mówi prezydent Andrzej Nowakowski. – Lada tydzień uruchomimy przejazd drugim odcinkiem trasy północno-zachodniej Płocka. Równocześnie trwa też budowa trzeciego odcinka trasy.

Ogromne, drogowe przedsięwzięcie poprawi układ komunikacyjny nie tylko Płocka, ale także północnego Mazowsza. Tzw. obwodnica Płocka powstaje w trzech etapach. Pierwszy – łączący ul. Wyszogrodzką z ul. Otolińską – z powodzeniem już funkcjonuje. Drugi odcinek, który ciągnie się od ul. Otolińskiej do Bielskiej, jest gotowy. Fragmentami jest on dwujezdniowy, a na niektórych odcinkach ma jedną jezdnię. – Liczy prawie 2,8 kilometra, ale oprócz głównej szosy powstały również drogi serwisowe oraz zjazdy i wyjazdy na węzeł „Bielska”, który składa się z dwóch wiaduktów: drogowego i kolejowego – tłumaczy prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Łącznie będzie to ponad 7,2 km dróg – dodaje.

Wiadukt drogowy węzła „Bielska” ma 37 metrów długości oraz prawie 18 metrów szerokości. Obok znajduje się wiadukt kolejowy, który jest nieco dłuższy, bo liczy ponad 39 metrów długości. Jego konstrukcja została wykonana obok nasypu kolejowego, a następnie po rozebraniu fragmentu nasypu – wsunięta z boku w powstałą lukę. Operacja ta trwała ponad dobę, bez chwili przerwy. Ważący 3,6 tys. ton kolos został przesunięty o blisko 40 metrów.

Wraz z budową samej szosy wykonanych zostało wiele prac dodatkowych, związanych m.in. z odwodnieniem terenu, budową kanalizacji i zbiornika retencyjnego, oświetlenia, chodników i drogi rowerowej na węźle „Bielska”, na którym ruchem sterować będzie sygnalizacja świetlna. Drugi odcinek trasy północno-zachodniej miasta Płocka kosztował blisko 37,5 mln zł. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 30,1 mln zł. Prace przy budowie inwestycji rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, a skończyły w pierwszych dniach maja tego roku. Gotowy odcinek obwodnicy czeka dziś na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania.

– Jednocześnie trwają i powoli zmierzają do końca prace na trzecim odcinku trasy północno-zachodniej – mówi prezydent Andrzej Nowakowski. – Połączy on węzeł „Bielska” z ulicą Długą. I to właśnie ulicą Długą auta pojadą dalej w kierunku kombinatu do skrzyżowania z ul. Łukasiewicza. W tej chwili trwa właśnie przebudowa ul. Łukasiewicza. Jej finałem będzie zbudowanie na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Łukasiewicza turbo ronda – takiego, jakie powstało na skrzyżowaniu ul. Dobrzyńskiej z Gałczyńskiego.

Na trzecim odcinku obwodnicy powstanie kolejny wiadukt, który utworzy dwupoziomowy węzeł „Trzepowo”. Bardzo ważny, bo wraz z nim zbudowane zostanie połączenie obwodnicy z ul. Kostrogaj i Przemysłową. To droga na Wschód. Na Zachód poprowadzi w przyszłości droga w kierunku Trzepowa i granicy miasta, będzie ona „komunikacyjnym uzbrojeniem” terenów pod inwestycje. Wiadukt nie będzie jedynym obiektem inżynieryjnym na tym odcinku trasy północno-zachodniej. Na samej obwodnicy wyrosną dwa mosty przecinające Brzeźnicę i jej dopływ. Jeden będzie miał długość ponad 60 metrów, drugi – ponad 91 metrów. Trzeci most powstanie na drodze łączącej węzeł „Trzepowo” z ul. Przemysłową. Będzie liczył 113 metrów długości.

Ten odcinek trasy północno-zachodniej Płocka również będzie miał jedną jezdnię, ale także drogi serwisowe obsługujące dojazd do przyległych działek. Łącznie powstanie 5,3 km dróg. Przy tej okazji drogowcy zbudują jeszcze m.in. kanalizację deszczową, podczyszczalnię wód opadowych, przebudują sieci energetyczne, zainstalują oświetlenie. Prace zaczęły się w czerwcu ubiegłego roku, zakończą się latem tego roku. Koszt tej budowy sięga blisko 46 mln zł. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka, uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości 36,8 mln zł.

Fot. UMP.
Mamy to! II etap obwodnicy gotowy [FILM]

Drugi etap budowy obwodnicy już gotowy. W środę, 2 maja, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na swoim facebookowym profilu opublikował króciutki film z cyklu MiastO!Żyje, na którym można zobaczyć cały fragment nowiutkiej trasy.

Filmik trwa niecałe dwie minuty. Jednak bardzo dużo się z niego dowiadujemy, bowiem prezydent Płocka wraz z wiceprezydentem, Jackiem Terebusem jedzie nowym odcinek drogi i rozmawiają. – Wykonawca właśnie zgłosił do odbioru drugi etap obwodnicy, czyli zakończył wszystkie prace na tym etapie. Dlaczego tu nie możemy jeździć, skoro wszystko jest przygotowane? – pada pytanie od prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. – Przede wszystkim dlatego, że jest to nowy ślad drogi. Myśmy tu nie dokonywali żadnego remontu, tylko budowaliśmy drogę w szczerym polu. Aby taka droga została dopuszczona do ruchu musi mieć pozwolenie na użytkowanie – wyjaśnia Jacek Terebus.

Dokładnie tak samo było przy pierwszym odcinku obwodnicy. Wówczas pozwolenie na użytkowanie udało się uzyskać w ciągu 14 dni. Służby wojewody mają 21 dni od zgłoszenia zamawiającego odbioru do przeglądu i niezwłocznie po dokonaniu tej czynności, jest wydawana decyzja na użytkowanie – dowiadujemy się z filmu. Zatem wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazuję, że w czerwcu pojedziemy II etapem obwodnicy. Łącznie wybudowano 7,5 km nowych dróg – 2,7 km trasy głównej, reszta to drogi serwisowe i techniczne.

Drugi etap trasy kończy się na węźle “Bielska”, dokładnie rzecz ujmując pod wiaduktem na ulicy Bielskiej. Zaraz za nim zaczyna się trzeci etap obwodnicy Płocka. Trwają tam intensywne prace. Prawdopodobnie III etap prac zakończy się jesienią tego roku.

Polecamy obejrzeć cały film

Fot. Kadry z filmu “II etap obwodnicy gotowy” – UMP.

 
Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej: Protestujemy. Polak ma prawo wolnego wyboru!

– Jako Platforma Obywatelska protestujemy przeciwko zmuszaniu Polaków do robienia zakupów w te dni, które sobie życzy władza. My uważamy, że każdy Polak ma prawo wolnego wyboru. Niech się odczepią od Polaków i dadzą nam spokój. Sami wiemy co i kiedy powinniśmy robić. Nie życzymy sobie takiej ingerencji władzy właściwie w każdą sferę życia Polaków. Uważamy, że to jest skandaliczne – mówiła podczas konferencji prasowej poseł Elżbieta Gapińska.

Dziś, w samo południe, posłowie Platformy Obywatelskiej – Marcin Kierwiński i Elżbieta Gapińska oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zorganizowali konferencję prasową przed płocką galerią handlową Mazovia. Przedmiotem spotkania z dziennikarzami był zakaz handlu w niedzielę. Pierwsza “wolna” niedziela dla sklepów już jutro 11 marca.

Poseł Gapińska podkreślała, że wiele grup zawodowych będzie musiało pracować w niedzielę. – Zakaz handlu spowoduje ogromne perturbacje dla osób, które pracują w tygodniu długo i nie będą miały kiedy tych zakupów zrobić – tłumaczyła. Posłowie zaznaczyli również, że niewykluczone jest, że wiele osób straci pracę właśnie przez tę ustawę. – Są diagnozy, że między 36 tys. a 86 tys. osób może stracić pracę. – Głównie stracą pracę osoby młode – studenci, którzy w niedzielę i sobotę dorabiali do utrzymania na studiach – zauważyła w swojej wypowiedzi Elżbieta Gapińska. – Szacuje się, że na zakazie handlu nawet 85 tys. Polaków straci źródło utrzymania – domniemają posłowie.

PO przygotowało projekt ustawy, mający na celu przywrócenie stanu, dotyczącego handlu, sprzed 1 marca 2018 roku (ustawa tego dnia weszła w życie). – Ten zakaz wprowadza gigantyczny bałagan. Chcemy wycofania tego przepisu. Uważamy, że jeżeli prawdziwą intencją PiS jest bronienie praw pracowników, możliwości nie pracowania w niedziele są inne. Można to zrobić zapisami w kodeksie pracy, odpowiednią gratyfikacją finansową za pracę w niedzielę. To lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązania, lepiej działające na rynek pracy – uważają posłowie PO.

– Dziś podstawową rzeczą jest wyeliminowanie bałaganu. Dziś zapłacą ci, którzy mieli być beneficjentami tego pomysłu. To jest coś niesamowitego, że związek zawodowy, który powstał by bronić pracowników, robi wszystko by pracownikom utrudniać życie. Skala zwolnień, obniżek pensji może być znacząca. Jest to logiczne, bo jak zamkną sklepy to zyski będą mniejsze – tłumaczył z kolei Marcin Kierwiński, poseł na sejm.

– Zamykanie galerii handlowych podczas gdy na stacjach benzynowych otwierane są małe supermarkety to kompletny brak zrozumienia problemu. To ci pracownicy na stacjach są mniej ważni od tych co pracowali w centrach? – zadawał pytanie Kierwiński. – Widać, że intencje nie do końca są czyste. Z jednej strony realizacja politycznych zobowiązań, a z drugiej niektóre państwowe spółki zarządzane przez prominentnych działaczy PiS muszą ratować swoje nienajlepsze wyniki, bo zdają sobie sprawę, że z takimi menadżerami daleko nie zajadą – stwierdził.

– Należy też zwrócić uwagę na to, jak radzą sobie duże sieci. One wydłużają czas pracy w soboty do 24 i będą otwierały się wcześniej w poniedziałek. Poradzą sobie tak, że nie będzie spełniony podstawowy postulat, bo pracownik wcale nie będzie miał lepiej – podkreślał poseł Kierwiński. – Jeżeli duże sieci wydłużą pracę do godziny 23 to pracownicy nie będą mieli już autobusów do domu i zmuszeni będą jeździć taksówkami – dodawała Elżbieta Gapińska.

– Mogę się tylko pod tym podpisać. Wolność wyborów jest kluczowa i nie powinna być ograniczana. Efekt widać już dziś na parkingach wokół płockich galerii handlowych – trudno znaleźć wolne miejsce. To Polacy powinni decydować kiedy chcą iść na zakupy, a kiedy z rodziną spędzać czas – podsumował Andrzej Nowakowski, prezydent naszego miasta.
Przedszkole na miarę XXI wieku. Przestronne, nowoczesne, otoczone zielenią [FOTO]

Wewnątrz pachnie nowością i świeżością. Sale dla przedszkolaków są jasne, przestronne i duże. Przewidziano też gabinety dla logopedy, psychologa czy rehabilitanta. Są też windy, nowoczesny blok kuchenny i sala gimnastyczna. Jednym zdaniem – w Płocku mamy przedszkole na miarę naszych czasów – XXI wieku.

– Po zimowych feriach dzieci wrócą do swojego przedszkola – zapowiedział podczas konferencji prasowej Andrzej Nowakowski, prezydent naszego miasta. – Miejskie Przedszkole nr 3 to placówka z oddziałami integracyjnymi – podkreślał.

Płockie media dziś zobaczyły placówkę po gruntownym remoncie. Jeszcze kilka miesięcy temu widoczny był tylko szkielet budynku, dziś w tym miejscu stoi nowoczesne i kolorowe przedszkole. Otoczone zielenią, czterema placami zabaw wygląda imponująco.

Miejskie Przedszkole nr 3 znajduje się przy ulicy Gałczyńskiego. Budynek ma dwa piętra i ponad 2,1 tys. metrów powierzchni użytkowej. Koszt gruntownego remontu sięgnął 6,5 mln zł. Placówka jest bardzo duża: liczy dziewięć oddziałów, z których siedem jest oddziałami integracyjnymi. Budynek ma dziewięć sal dla maluchów: pięć na parterze, cztery na piętrze. Przy każdej sali działa węzeł sanitarny plus schowek na pomoce dydaktyczne. Stara – nowa placówka może przyjąć pod swój dach nawet 180 maluchów.

– Oprócz sal dydaktycznych budynek ma salę do rehabilitacji i gabinety m.in. logopedy, psychologa, pedagoga-terapeuty, tyflopedagoda, czy rehabilitanta, pomieszczenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i salę gimnastyczną. Obiekt został podzielony na trzy strefy funkcjonalne: część dydaktyczną, żywieniową oraz administracyjną – tłumaczył nam Hubert Woźniak, z biura prasowego płockiego ratusza. Warto dodać, że placówka wzbogaciła się również o miejsca parkingowe.

Prace  remontowe w obiekcie rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Obecnie trwają odbiory, prowadzone przez strażaków oraz pracowników Sanepidu. Potem już tylko wstawić mebelki dla maluchów, przygotować zabawki i przedszkole będzie gotowe na przyjęcie najmłodszych płocczan.

Fot. Lena Rowicka
Kolędy, opłatek i poczęstunek wigilijny. Już w niedzielę przed Ratuszem

Na Wigilię przed Ratuszem w najbliższą niedzielę, 17 grudnia, zaprasza mieszkańców Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. 

W programie tradycyjne dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiewanie kolęd i pastorałek. Ponadto będzie można spróbować wigilijnych potraw i słodkości oraz podziwiać żywą szopkę bożonarodzeniową.

Program Wigilii przed Ratuszem – 17 grudnia:
godz.18 – otwarcie wystawy ART-BRUT Henryka Kondratowicza „Ratuję Świat” w Domu Darmstadt
godz.18 – Hejnał Płocka
godz.18.05 – 18.15 – występ chóru młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – scena przed ratuszem
godz.18.25 – 18.50
– życzenia świąteczne dla mieszkańców Płocka składane przez Biskupa Diecezji Płockiej, Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydenta Płocka,
– przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju,
– wspólne dzielenie się opłatkiem z mieszkańcami Płocka
godz.19 – wspólny posiłek wigilijny i słodki poczęstunek dla mieszkańców – przygotowane przez Urząd Miasta Płocka i mariawitów
godz.19 – 19.30 – występ chóru młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
godz.19.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2017”
godz.19.50 – „Konkurs Świąteczny” dla publiczności z nagrodami
godz.19.50 – zimne ognie dla mieszkańców
godz.19.50 – 20.20 – występ chóru młodzieżowego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
godz.20.30 – zakończenie imprezy

Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku.
Andrzej Nowakowski przewodniczącym Koła Platformy Obywatelskiej w Płocku

W poniedziałek, 20 listopada, odbyło się zebranie członków Koła Platformy Obywatelskiej PO RP w Płocku, na którym, w tajnym głosowaniu, wybrano Przewodniczącego Koła oraz nowy skład Zarządu Koła.

W skład Zarządu Koła wchodzą:

  • Andrzej Nowakowski – Przewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Elżbieta Gapińska – Wiceprzewodnicząca Koła PO RP w Płocku,
  • Radosław Bednarski – Wiceprzewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Roman Siemiątkowski – Wiceprzewodniczący Koła PO RP w Płocku,
  • Jarosław Kozanecki – Sekretarz Kola PO RP w Płocku,
  • Stefan Kotlewski – Skarbnik Koła PO RP w Płocku.

Ponadto wybrano Zastępcę Sekretarza Koła, Zastępcę Skarbnika Koła oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła.

Info: Sekretarz Koła PO RP w Płocku
Fot. UMP.
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Płocka. Radni debatowali nad podwyżkami

Prezydent Andrzej Nowakowski zaproponował, aby w przyszłorocznym budżecie miasta przeznaczyć 5,5 mln zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach podległych miastu, w tym w oświacie.

O podwyżkach dla tych pracowników rozmawiali wczoraj radni na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka. Prezydent Nowakowski wyjaśniał radnym, że przyszłoroczny budżet miasta tworzony jest od kilku tygodni. – W wyniku przeprowadzonej analizy, ale także licznych spotkań ze związkami zawodowymi i dyrektorami poszczególnych jednostek,  zarezerwowane zostały środki w przyszłorocznym budżecie na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi. Informowałem o tym kilka dni temu na konferencji prasowej poświęconej m.in. założeniom przyszłorocznego budżetu – mówił prezydent.

Na pytanie o podanie szczegółowych propozycji prezydent Nowakowski uściślił, że  podwyżki wyniosłyby średnio 180 zł na etat i obowiązywałby od kwietnia 2018 roku. Objęłyby w sumie 2876 etatów.

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek, w którym zwrócili się do prezydenta, aby rozważył możliwość zarezerwowania w budżecie miasta środków gwarantujących podwyżkę w wysokości 300 zł na etat i to od początku roku. Prezydent, jeszcze przed głosowaniem radnych oświadczył, że oczywiście taką możliwość przeanalizuje.

Źródło: UMP.
Warsztaty z mieszkańcami Płocka. Efektem będzie nowa Strategia Rozwoju Miasta

– Zapraszam państwa do dyskusji na temat rozwoju naszego miasta – mówił prezydent Andrzej Nowakowski do osób, które przybyły na warsztaty poświęcone tworzeniu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.

– Kiedy zostałem prezydentem siedem lat temu Płock miał strategię do 2022 roku. Wiele z zawartych w niej zapisów było sukcesywnie realizowanych, niektóre zostały zmodyfikowane, niektóre są już nieaktualne, a z niektórych zrezygnowaliśmy, jak np. z budowy linii tramwajowej. Odstąpiliśmy od tego pomysłu, bo uznaliśmy, że kluczową inwestycją dla poprawy układu komunikacyjnego w mieście jest budowa obwodnicy i konsekwentnie dążyliśmy do realizacji tego przedsięwzięcia – wyjaśniał prezydent Nowakowski. – Pierwszy odcinek tej drogi już od trzech lat służy kierowcom, drugi oddamy w tym roku, a trzeci w połowie 2018 roku.

Cel – wzrost zadowolenia mieszkańców
Prezydent przypomniał też inne inicjatywy, które mają jeden wspólny cel – poprawę jakości życia mieszkańców. – W strategii była wskazana m.in. modernizacja bazy oświatowej. I my to sukcesywnie czynimy. Na modernizację placówek oświatowych w ostatnich latach wydaliśmy 50 mln zł. Była to budowa i modernizacja przedszkoli, dzięki czemu wszystkie dzieci mają miejsce w miejskich przedszkolach, nawet  2,5-letnie. Unowocześniamy bazę dla szkół zawodowych, np. poprzez budowę warsztatów w „Budowlance” i „Elektryku”, ale także rozwijamy infrastrukturę sportową i rekreacyjną – wymieniał prezydent.

Podkreślił też, że najważniejszym celem tworzenia nowej strategii jest określenie działań, które wpłyną na dalszą poprawę jakości życia w mieście, dlatego tak ważne jest, by w przygotowaniu dokumentu uczestniczyli mieszkańcy.
 
Cztery etapy prac
Zastępca prezydenta Jacek Terebus przedstawił wyniki ankiety, która miała pomóc w zdiagnozowaniu sytuacji w mieście. – Otrzymaliśmy 1022 wypełnione ankiety, najwięcej od mieszkańców osiedli Wyszogrodzka, Podolszyc Północnych i Południowych oraz Tysiąclecia i Skarpa. Mieszkańcy w większości uważają miasto za przyjazne, bo na pytanie, jak mieszka się w Płocku 20 proc. odpowiedziało, że bardzo dobrze, a 65 proc., że dobrze – mówił wiceprezydent.

Ankietowani oceniali też m.in. infrastrukturę drogową, wskazując przy tym ulice, które wymagają naprawy. – Ponad 50 proc. odpowiedziała że stan dróg w mieście jest dobry, a za te, które wymagają naprawy uznali ul. Tysiąclecia, Łukasiewicza, Przemysłową, Wyszogrodzką i Kostrogaj. Pragnę zauważyć, że niektóre z tych ulic już remontujemy (Przemysłowa i Kostrogaj), a Tysiąclecia i Łukasiewicza są już zaprojektowane i staramy się o dofinansowanie unijne na te modernizacje – wyjaśniał wiceprezydent Terebus.

O harmonogramie prac nad strategią mówił Jacek Dąbczyński z firmy ResPublic, która wykona nową strategię (przygotowywała też taki dokument  dla Płocka w 2003 i 2008 roku).

– Prace podzielone są na cztery etapy. W pierwszym, który zakończy się do 30 września br. przeprowadzane są badania, analizy i diagnozowanie miasta. Etap drugi, zaplanowany do 29 grudnia br., będzie poświęcony opracowaniu projektu strategii. W etapie III będą prowadzone konsultacje i zostanie przygotowany końcowy projekt dokumentu – do 14 lutego przyszłego roku, a ostatnim etapem będzie przyjęcie w przyszłym roku strategii przez Radę Miasta Płocka – wyjaśniał ekspert z ResPublic.

Wspomniał też, że we wrześniu, równolegle do działań podejmowanych na forum społeczności lokalnej, będzie przeprowadzone badanie Delphi, polegające na poznaniu opinii ekspertów (nad prognozami dla Płocka będzie się zastanawiało dwustu specjalistów z różnych dziedzin).

Trzy zespoły robocze
Uczestnicy spotkania w ratuszu pracowali w trzech zespołach tematycznych, do których dobrowolnie zgłaszali swój akces.  Prace każdego z zespołu moderowane były przez ekspertów z ResPublic. Zespół ds. społecznych zajmował się zagadnieniami określonymi ogólnie jako: warunki życia; kultura, sport, rekreacja i wypoczynek;  ochrona zdrowia i życia; opieka i pomoc społeczna; kapitał ludzki; kapitał społeczny.

Obszarem zainteresowań drugiego zespołu była infrastruktura i środowisko. Tematami do omówienia były: zasoby techniczne; transport i komunikacja;  potencjał i ład przestrzenny; potencjał ekologiczny, potencjał kulturowy i potencjał turystyczny.

Trzeci zespół zajmował się gospodarką i omawiał następujące zagadnienia: przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw; instytucje otoczenia biznesu; rynek pracy; konkurencyjna współpraca; promocja i atrakcyjność inwestycyjna miasta.

O dotychczasowych działaniach podejmowanych w pracy nad strategia można przeczytać m.in. na stronie Urzędu Miasta Płocka tutaj a wyniki przeprowadzonej ankiety są dostępne tutaj.Warsztaty z mieszkańcami odbyły się 5 września w auli płockiego ratusza.

Źródło: UMP – Alina Boczkowska
Fot:UMP
Witaj szkoło na… sportowo. Nowy kompleks przy SP nr 12 w Płocku [FOTO]

W tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Płocku odbyło się w Szkole Podstawowej nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygetyńskiej. Uroczystość była okazją do przekazania nowo wybudowanego kompleksu sportowego. Nie tylko zatem dzieci świętują powrót do szkoły, ale także mieszkańcy osiedla Wyszogrodzka mogą się cieszyć nowoczesnym kompleksem sportowym.

– Warto mieć marzenia, a jeszcze przyjemniej kiedy się spełniają. Oddaję do Państwa dyspozycji nowoczesne i bezpieczne boiska, na które społeczność szkoły czekała od dawna i które zobowiązaliśmy się wybudować podczas jubileuszu 50-lecia szkoły.  Ta inwestycja to nie tylko inwestycja sportowa, ale także budowa odwodnienia szkoły, co znacznie poprawi jej funkcjonowanie – mówił podczas otwarcia włodarz naszego miasta.

Uroczystość otwarcia boisk i inaugurację roku szkolnego uświetnił występ artystyczny uczniów SP 12. Najpierw młodzi aktorzy zaprezentowali widowisko, którego tematem wiodącym był powrót samolotem z wakacji do szkoły, a następnie grupa cheerleaderek rozgrzała swoim występem społeczność szkolną.

Na osiedlu Wyszogrodzka powstał nowoczesny kompleks sportowy na terenie SP 12. Inwestycja kosztowała prawie 3 miliony złotych. Do dyspozycji uczniów i mieszkańców jest boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy sztucznej, bieżnia z nawierzchnią syntetyczną wraz ze skocznią w dal, boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, boisko do tenisa wraz ze ścianką, ogrodzenia i piłkochwyty, trybuny, mała architektura, oświetlenie boisk, nawierzchnia z kostki betonowej na ul. Brzozowej, a także mnóstwo zieleni i nowych nasadzeń. Przy okazji powstała także kanalizacja deszczowa, odwodnienia wykonanych obiektów oraz przebudowano kanalizację sanitarną. A fragment ul. Brzozowej otrzymał nową nawierzchnię jezdni.

 

Źródło i fot: UMP.