Wielki sukces. Zdarzyło się to po raz pierwszy w historii płockiej uczelni

Oby ten sukces powtarzał się jak najczęściej. Po raz pierwszy w historii wykładowca, którego podstawowym miejscem pracy jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna, uzyskał tytuł profesora. Jako redakcja gratulujemy i życzymy dr hab. Michałowi Radwanowi, teraz także profesorowi, spełnienia w pracy zawodowej.

Postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 10 marca 2020 r., dr hab. Michał Radwan, wykładowca z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Uczelnia przygotowała trochę informacji na temat profesora. Michał Radwan jest specjalistą ginekologii i położnictwa oraz specjalistą endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości.

W 2000 roku ukończył Uczelnię Medyczną w Łodzi, uzyskując dyplom i tytuł lekarza medycyny. Zdecydował się kontynuować karierę naukową i w 2005 roku przyznano mu tytuł doktora nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Posiada również tytuł starszego embriologa klinicznego certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii. Wiedzę i doświadczenie zdobywał na stażach i szkoleniach w wielu zagranicznych ośrodkach medycznych.

Jest współautorem ponad 60 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach dotyczących diagnostyki i leczenia niepłodności. Był kierownikiem w kilkunastu projektach  badawczych i badaniach klinicznych.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla lekarzy. Współuczestniczył w tworzeniu rekomendacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu dotyczących diagnostyki i leczenia niepłodności.

Fot. KB