Pomimo braku dofinansowania rusza przebudowa trzech płockich ulic

Ośnicka, Maneżowa i Grabówka – zaczynamy przebudowę tych trzech ulic. Zaczynamy, mimo że nie otrzymaliśmy na nie rządowego dofinansowania, o które zawsze skutecznie się staraliśmy – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas konferencji prasowej.

W przypadku ul. Ośnickiej umowa z wykonawcą jest już podpisana. Dziś, czyli w środę 11 września nastąpi przekazanie placu budowy. Modernizacja ul. Ośnickiej obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz nawierzchni wraz z chodnikami i oświetleniem. Długość ulicy sięga 360 metrów, szerokość jezdni – 6 metrów, chodników – od 2 do 2,5 m. Koszt modernizacji tej ulicy sięga 2,1 mln zł, zakończenie prac zaplanowano na 3 lipca 2020 roku.

Także w środę 11 września Urząd Miasta podpisze umowę z wykonawcą przebudowy ul. Maneżowej. Prace polegać będą na rozbiórce istniejącej nawierzchni i chodników, przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonaniu nowej nawierzchni i chodników oraz na zainstalowaniu nowego oświetlenia. Nowa ul. Maneżowa będzie miała 370 metrów długości, ponieważ zostanie przedłużona do ul. Strzeleckiej – oznacza to konieczność rozbiórki stojących na drodze pięciu garaży. Ten kontrakt jest wart 2,8 mln zł. Termin zakończenia robót to 14 kwietnia przyszłego roku.

Przebudowa ul. Maneżowej jest na liście wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Płock nie otrzymał jednak na tę inwestycję żadnych środków, przedsięwzięcie znalazło się na liście rezerwowej. Samorząd finansuje tę inwestycję ze środków własnych. – Od trzech lat miasto nie otrzymuje dofinansowania ze strony rządu do remontów. Za koalicji PO-PSL były co roku dofinansowania do tzw. schetynówek – skomentowała poczynania rządu, a raczej ich brak, poseł Elżbieta Gapińska w poście na Facebooku.

Również w środę 11 września Miejski Zarząd Dróg podpisze umowę na remont ul. Grabówka i budowę wzdłuż niej brakującej drogi rowerowej. Dwukierunkowa ścieżka rowerowa powstanie na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Niedzielaka do ul. Korczaka. Nad Rosicą rowerzyści przeprawią się po specjalnie wybudowanej dla nich kładce. Droga rowerowa powstanie po południowej stronie ul. Grabówka, po północnej zaś – znajdzie się chodnik i oświetlenie.

Przebudowa czeka jeszcze skrzyżowania ul. Grabówka z ul. Gościniec i ks. Niedzielaka. Na koniec drogowcy ułożą na modernizowanym odcinku (o długości 1145 metrów) nową nawierzchnię. Koniec praz zaplanowano na połowę grudnia tego roku, koszt – 4,4 mln zł.

Źródło i fot: UMP.