Nowy stadion dla Nafciarzy krok po kroku. Na jakim etapie są prace?

image_pdfimage_print

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu w przetargu ograniczonym na rozbiórkę i budowę stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” – informuje o aktualnym stanie inwestycji prezydent Andrzej Nowakowski. 

Wyjaśnia tym samym informacje medialne, które nie do końca były zgodne ze stanem faktycznym. Prezydent Płocka krok po kroku opisuje etapy budowy stadionu. Jak to wygląda i jaki jest stan faktyczny?

Do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godziny 11:00 wpłynęły do zamawiającego [Urząd Miasta Płocka – przyp.red] 4 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od następujących Wykonawców:
1. MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.
2. Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A., Al. J. Piłsudskiego 74,, 41-303 Dąbrowa Górnicza; Członek Konsorcjum: vision4venue GmbH, Gibitzenhofstr. 73a, 90443, Germany; Członek Konsorcjum: “STADION PRO” Sp. z o.o., ul. Franklina Roosevelta 81,41-800 Zabrze; Członek Konsorcjum: TECHNOLOGICA s.r.l, Via G. Rossa, 18/20-47016 Predappio (FC)
3. Konsorcjum firm: Lider: Trakcja PRKil S.A., ul. Złota nr 59,XVIII p. , 00-120 Warszawa; Partner: PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Leszno 12,II p., 01-192 Warszawa; Partner: Comsa S.A., C/Viriato 47, 08014 Barcelona; Partner: TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań
4. Konsorcjum firm: Lider: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Partner: TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa.

W wyniku sprawdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający w dniu 1 marca 2019 roku wysłał zaproszenia do złożenia ofert do 3 Wykonawców:
1. MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.
2. Konsorcjum firm: Lider: Trakcja PRKil S.A., ul. Złota nr 59,XVIII p. , 00-120 Warszawa; Partner: PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Leszno 12,II p., 01-192 Warszawa; Partner: Comsa S.A., C/Viriato 47, 08014 Barcelona; Partner: TORPOL S.A., ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań.
3. Konsorcjum firm: Lider: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa; Partner: TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa.

Do dnia 14 czerwca 2019 roku, do godziny 12.00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta:
MIRBUD S.A.ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice. Cena ofertowa za całość zamówienia /brutto w zł/ 166.477.375,80 zł brutto, w tym:
– za wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/rozbiórkę i nadzór autorski – 8.157.391,41 zł brutto,
– za wykonanie robót budowlanych – 158.319.984,39 zł brutto.
Wykonawca jest związany ofertą 90 dni, czyli do 11 września 2019 r. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni.

Powyższa oferta była sprawdzana i analizowana przez Komisję Przetargową UMP pod względem formalnym i jej zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PF-U), a także ze względu na złożoność przedsięwzięcia przekazana do analizy niezależnym ekspertom w dziedzinie architektury.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. do Komisji Przetargowej UMP wpłynęła opinia niezależnych architektów w zakresie zgodności oferty z PF-U. Obecnie Komisja Przetargowa zapoznaje się z opinią. – Jeśli Komisja Przetargowa uzna ofertę Mirbud S.A za prawidłową i zgodną z PF-U to na wrześniowej sesji zawnioskuję do Rady Miasta Płocka o zaciągnięcie kredytu w wysokości 40 mln zł. Jeśli taką zgodę otrzymam, wówczas umowa na budowę stadionu mogłaby zostać podpisana pod koniec października lub na początku listopada 2019 r. – informuje Andrzej Nowakowski.

Dodaje, że w przypadku uznania przez Komisję Przetargową oferty firmy Mirbud za niezgodną z PF-U bądź niezgodną z warunkami zamówienia, wówczas zgodnie z przepisami nie będzie można jej wybrać i tym samym nie można będzie podpisać umowy z wykonawcą.

Fot. Wizualizacja (UMP)