Mazowsze sfinansuje ważne dla mieszkańców inwestycje. Które gminy i na co otrzymały pieniądze?

image_pdfimage_print

Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin, modernizacja pracowni informatycznej w ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie w Płocku czy utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie – to tylko niektóre inwestycje w powiecie płockim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci z powiatu płockiego. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

– Już po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Dziś podpisaliśmy umowy na wsparcie dla sołectw, dla OSP, na modernizację i budowę obiektów sportowych oraz ochronę środowiska. Dzięki tym programom pomocowym sprawiamy, że nasze województwo rozwija się równomiernie – podkreśla marszałek Adam Struzik.

I Mazowiecki Instrumenvt Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsza

W roku bieżącym Samorząd Mazowsza przeznaczył 10 milionów złotych. Otrzymano 208 wniosków. W powiecie płockim wsparcie otrzymało pięć gmin. Nadszedł czas na wsparcie sołectw. Podczas konferencji prasowej w Starostwie, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik stwierdził, że tym programem pomocowym sprawimy, że nasze województwo rozwija się i będzie rozwijać się równomiernie.

Beneficjanci tego programu to: Gmina Bielsk – 60 000,00 zł, miasto i Gmina Drobin – 95 250 zł, Gmina Nowy Duninów – 95 200 zł, Gmina-Miasto Płock – 95 200 zł, Gmina Radzanowo – 15 000 zł.

II Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pierwsza edycja tego programu. Złożono 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów na ogólną sumę 4,8 milionów złotych. Region płocki otrzymał 440 508,00 zł na realizację sześciu projektów.

Beneficjenci w/w. programu są: Miasto i Gmina Drobin – 7 750 zł i 140 000 ( dwa projekty)., Gmina Nowy Duninów – 26 276 zł, Gmina Miasto Płock – 16 482 zł i 200 000 zł (2 projekty), Miasto i Gmina Gąbin – 50 000 zł.

III Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

Kolejny program pomocowy po raz pierwszy realizowany na Mazowszu. Otrzymano 92 wnioski i wszystkie otrzymają dofinansowanie na ogólną kwotę 737 000 zł. Z subregionu płockiego wsparcie otrzymała Gmina Miasto Wyszogród – 4 600 zł.

IV Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego i Remont Strażnic

Na Mazowszu znajduje się 2 tysiące jednostek OSP, w których działa ok. 75 tys strażaków. Gminy powiatu płockiego otrzymają wsparcie finansowe na kwotę 484 000 zł na realizację piętnastu projektów.

V Mazowiecki Program Dofinansowanie Pracowni Informatycznych i Językowych

Na rozwój placówek oświatowych Samorząd Mazowsza przeznaczy pięć milionów złotych. Wpłynęło 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów. Do powiatu płockiego trafi 141 tys. złotych na realizację trzech projektów. SP nr 12 otrzyma 45 000 zł, ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie w Płocku otrzyma 49 000 zł oraz Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie 47 000 zł

VI Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest blisko 7,3 tys. sołectw. To dla nich po raz drugi uruchomiono program. W sołectwach powiatu płockiego zrealizowane zostanie blisko 1178 wielu różnorakich projektów. 63 sołectwa otrzymają z Samorządu wsparcie na ogólną sumę 591 097,34 zł.

Polecamy: Ponad 2 mln zł z budżetu Mazowsza dla powiatu płockiego

Fot. UMWM.