Płock będzie miał swój Marsz Równości. Przejdzie ulicami miasta w sierpniu

image_pdfimage_print

– Mamy nadzieję, że Płocki Marsz Równości będzie ważnym i pozytywnym wydarzeniem dla Płocka. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta oraz gości spoza Płocka do uczestnictwa i wspólnej zabawy. Wydarzenie adresujemy do każdego. Naszym celem jest zgromadzenie różnych osób, które łączy umiłowanie dla wartości takich jak równość, tolerancja, otwartość i solidarność. Wierzymy, że te hasła są bliskie wielu mieszkańcom Płocka – czytamy w zaproszeniu na I Płocki Marsz Równości.

Ten bowiem odbędzie się w sobotę 10 sierpnia o godz. 14. Dziś utworzono wydarzenie i zaproszenie na Facebooku. Hasło tegorocznego Marszu brzmi: “Płock napędza równość!”. – Płocki Marsz Równości ma być imprezą pozytywną i radosną, łączącą wszystkich mieszkańców miasta. Ideą Marszu jest tolerancja i szacunek dla każdego człowieka – zapowiadają organizatorzy.

W nawiązaniu do tych idei prezentujemy poniższe postulaty tegorocznego Marszu:

– Polska równa i sprawiedliwa dla wszystkich – apelujemy do rządzących o dotrzymywanie postanowień art. 18 oraz art. 32 Konstytucji RP, a tym samym przyjęcie rozwiązań regulujących prawny status związków osób tej samej płci, które od dawna tworzą w Polsce rodziny.
– Polska bezpieczna dla wszystkich obywateli – apelujemy do Sejmu i Senatu o jak najszybsze przyjęcie przepisów zakazujących posługiwania się mową nienawiści w Polsce, w szczególności ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie lub jego brak.
– Tolerancyjny Płock – apelujemy do władz miasta o stworzenie programu edukacyjnego nastawionego na wspieranie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności wśród młodych płocczan.
– Zielony i czysty Płock – domagamy się od władz miasta znacznego zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Płocku. Apelujemy również do rządu, władz miasta oraz przede wszystkim do władz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o pilne podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych przez rafinerię w Płocku.
– Płock bez barier – apelujemy do władz miasta o likwidację barier dla osób niepełnosprawnych, poruszających się z wózkami dziecięcymi oraz dla rowerzystów – stworzenie infrastruktury przyjaznej tym osobom oraz ułatwiającą poruszanie się po mieście i urzędach publicznych.

Organizatorami Marszu są osoby prywatne, od lat zaangażowane w działalność społeczną – w tym lokalną, w szczególności na rzecz równości i równouprawnienia. W komitecie organizacyjnym Marszu znajdują się następujące osoby: Mateusz Goździkowski, Monika Niedźwiedzka oraz Arnold Kowalski.

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay