Sypią się mandaty dla handlujących truskawkami

image_pdfimage_print

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedawcy, którzy handlują towarem poza miejscem wyznaczonym przez urząd miasta, narażają się na otrzymanie opłaty targowej. Wynosi ona 150 zł. za dzień.

Problem osób handlujących w miejscach do tego celu niewyznaczonych pojawia się co roku. Dlatego ruszyły wspólne kontrole pracowników Rynex i Straży Miejskiej. Przy czym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka, opłatę targową wystawiają pracownicy Rynex osobie handlującej w niedozwolonym miejscu natomiast strażnicy miejscy podczas wspólnych kontroli udzielają im asysty.

Tylko wczoraj skontrolowano 4 punkty, gdzie ujawniono 7 osób handlujących truskawkami w miejscach do tego celu niewyznaczonych. Trzy osoby przyjęły od inkasenta opłatę targową, a 4 odmówiły. W stosunku do osób, które odmówiły przyjęcia opłaty targowej, zostaną sporządzone notatki służbowe wraz z dokumentacją zdjęciową, a następnie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne przez Wydział Podatków i Opłat UMP.

Chodnik i ulica to nie miejsca do handlowania. Takie są przepisy. W uchwale rady miasta zostały wyliczone tereny, na których można legalnie handlować i za które uiszcza się opłatę targową. W Płocku są to m.in. giełda samochodowa, targowiska przy ulicach: Królewieckiej, Rembielińskiego oraz organizowane doraźnie kiermasze i miejsca sprzedaży okolicznościowej.

O decyzji w sprawie poboru opłaty targowej można dowiedzieć się np. z Biuletynu Informacji Publicznej UMP. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu lub jest przyjezdny, i nie zna miejscowych przepisów, może zadzwonić do straży miejskiej pod numer 986 i dopytać, gdzie może legalnie handlować.

Co roku wraz z rozpoczęciem sezonu truskawkowego do dyżurnego Straży Miejskiej wpływają skargi na osoby, które handlują w niewyznaczonych miejscach. I, tak np. w sprawie ul. Królewieckiej. Jedna pani skarżyła się, że nie może przejść z dziecięcym wózkiem, bo chodnik jest zastawiony. Ale dzwonią też ci handlujący, którzy codziennie uiszczają opłatę targową z prośbą ograniczenia nieuczciwej konkurencji.

Info: St. insp. Jolanta Głowacka – Rzecznik prasowy SM Płock