Dzięki tej inwestycji Płock wraca nad Wisłę [FOTO]

– Dzięki wykorzystaniu środków unijnych gruntownie odnowiliśmy płockie bulwary i powstrzymaliśmy degradację nadwiślańskich terenów – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

– Jestem przekonany, że łącząc na nowym nabrzeżu kilka różnych funkcji, m.in. rekreacyjnych, kulturalnych czy sportowych skutecznie ożywimy tę część miasta. Już pierwsze dni funkcjonowania odnowionych bulwarów pokazały, że cieszą się one bardzo dużą popularnością – dodaje.

Aktywizacja społeczno-gospodarcza

Inwestycja zaczęła się w sierpniu 2017 roku. Na realizację tego przedsięwzięcia Płock uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie – pod nazwą „Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” – władze miasta zawarły rok później, 21 września 2018 roku. Całkowity koszt projektu oszacowano na 37,8 mln zł, dofinansowanie stanowi 23,7 mln (w tym 19,9 mln z EFRR, a 3,7 mln zł z budżetu państwa). Wkład własny Płocka wyniósł ponad 14 mln zł.

Projekt renowacji nabrzeża jest unikalny, podobnie jak unikalne jest miejsce, którego dotyczy. Płock jest jednym z najstarszych miast w Polsce, położonym w wyjątkowym pod względem krajobrazowym miejscu – na wysokiej, nadwiślańskiej skarpie, z której rozciąga się widok na szeroki Zalew Włocławski i rozległy Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Cechą charakterystyczną Zalewu jest występujące tu zjawisko tzw. cofki (północny wiatr wywołuje złudzenie, że fale poruszają się pod prąd rzeki).

W najstarszej części miasta – na Wzgórzu Tumskim – jest wiele zabytków architektury gotyckiej, znajdujących się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Wyróżniają one miasto i budują poczucie tożsamości lokalnej. Inwestycja w nabrzeże jest odpowiedzią na społeczną potrzebę „zwrócenia się” miasta ku rzece.

To dopiero początek renowacji bulwarów

Rozpoczęte w 2017 roku prace dotyczą pierwszego etapu rewitalizacji wiślanych bulwarów – odcinka od portu klubu jachtowego Morka do mostu im. Legionów Piłsudskiego.

Na tym odcinku zmieniło się wszystko: nowe są alejki spacerowe, powstały dwa place zabaw, przybyła droga rowerowa, jest budynek przeznaczony na lokale gastronomiczne z ogólnodostępną toaletą, powstał skwer rekreacji, na nowo urządzona została zieleń, nowe są także ławki. Niektóre z nich mają oparcia wykonane ze stali kortenowskiej, która pokrywa się specjalną warstwą, przypominającą rdzę.

Inny jest przebieg ul. Rybaki, która została „odsunięta” od Wisły i zbudowana na nowo pod skarpą. – Dodajmy, że w ten sposób przywróciliśmy historyczny przebieg ul. Rybaki – podkreśla prezydent Andrzej Nowakowski.

Zupełnie nowy kształt ma nabrzeże w rejonie klubu jachtowego, które obniża się do lustra rzeki wielkimi stopniami. Dziś są w tym miejscu dwie ostrogi. Mniejsza została właściwie odbudowana. Obok niej wyrósł slip (jest on elementem podnoszącym poziom bezpieczeństwa). Dalej znajduje się kolejna, większa ostroga, która łączy w sobie trzy funkcje – jest osłoną portu przed falami, odpycha główny nurt Wisły od prawego brzegu i zabezpiecza w ten sposób brzeg rzeki oraz jest przedłużeniem alei spacerowej.

Korzyści z inwestycji

Funkcjonalność obszaru, na którym inwestycja została zrealizowana można rozpatrywać w kilku aspektach, m.in.:
– technicznym i gospodarczym, ponieważ wybudowana infrastruktura otwiera drogę m.in. do inwestycji w obiekty gastronomiczno-handlowe, co w przyszłości wygeneruje nowe miejsca pracy;
– społecznym, gdyż zmiana sposobu użytkowania tej, dotychczas zaniedbanej przestrzeni, jej uatrakcyjnienie spowoduje, że nabrzeże stanie się miejscem spotkań biznesowych, towarzyskich, miejscem integracji i kontaktu z naturą, a także kulturą.

Ważną korzyścią ze zrealizowania tej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja społeczno-gospodarcza najstarszej części Płocka, kreowanie mody na śródmieście, jako miejsce do zamieszkania, pracy i wypoczynku. Na nabrzeżu powstał skwer biznesu, wyposażony w fotele z gniazdami USB oraz w ławki, ustawione w taki sposób, by osoby, które się tu spotkają mogły prowadzić ze sobą dyskusję. Co również ważne – projekt nie ingeruje w naturalny charakter doliny Wisły.

Powrót nad Wisłę

Warto przypomnieć, że Płock przez lata żył dzięki rzece, która pełniła rolę szlaku komunikacyjnego. Zachowane zdjęcia i pocztówki z początku XX wieku pokazują nabrzeże w roli portu handlowego, wypełnionego najróżniejszymi, czekającymi na załadunek lub rozładowanymi towarami. A obok – zacumowane, charakterystyczne statki parowe: holowniki, statki inspekcyjne oraz pasażerskie, boczno- i tylnokołowe, z których najbardziej rzucał się w oczy luksusowy „Bałtyk”. Regularnie pływały one do Warszawy, czy Włocławka.

Kiedy w 1978 roku odbyła się – z okazji 150. rocznicy istnienia żeglugi parowej na Wiśle –ostatnia parada parowców, bulwary w Płocku miały już inny charakter. Osiem lat wcześniej zostały przebudowane. Wciąż cumowały tu statki, to jednak były to jednostki spacerowe (choć w latach 70. był moment uruchomienia na krótko między Płockiem, a Warszawą połączenia pasażerskiego, obsługiwanego przez wodolot „Małgosia”).

Nabrzeże stało się miejscem rekreacji: weekendowych i świątecznych spacerów, po jakimś czasie także miejscem rozrywki, z którego można było obserwować organizowane na rzece imprezy. Jednak z biegiem czasu bulwary niszczały i na początku tego stulecia nie były już atrakcyjnym miejscem. Strawił je czas (w końcu minęło ponad 30 lat od przebudowy), miały za sobą także zniszczenia spowodowane przez wielką powódź w zimie 1982 roku.

Choć wciąż wiele się tu działo (np. imprezy z okazji Dnia Wisły) to ślady eksploatacji były już widoczne. – Dlatego zdecydowaliśmy się na gruntowną renowację tego miejsca, aby płocczanie wrócili nad Wisłę – wyjaśnia prezydent Płocka. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie to jest ważnym element procesu rewitalizacji miasta prowadzonego w oparciu o założenia Płockiego Programu Rewitalizacji.

Bulwary w liczbach

Ile mają długości?
– ścieżka biegowa – 3,2 km
– nowa ul. Rybaki z kostki brukowej – 615 m
– nowa asfaltowa ul. Rybaki – 400 m
– promenada – 372,8 m
– duży falochron – 73,2 m
– mały falochron – 60,1 m

Ile mają powierzchni?
– teren zielony – 11,5 tys. mkw.
– chodniki – 11 tys. mkw.
– place zabaw – 768,9 mkw.
– droga rowerowa – 1570 mkw.
– budynek gastronomiczny – 254,5 mkw.
– skwer wypoczynku – 110,6 mkw.

Projekt „Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Fot. UMP.