Stadion, przedszkole, remonty kolejnych ulic. Budżet na 2019 rok uchwalony

image_pdfimage_print

Głównym tematem III Sesji Rady Miasta Płocka był budżet na 2019 rok. Należy podkreślić, że po raz drugi w historii miasta przekracza on miliard złotych. Na same inwestycje Płock wyda w 2019 roku 240 mln zł. Po krótkiej dyskusji radni podjęli decyzję. Z 25 radnych, 18 było na tak, 6 rajców wstrzymało się od głosu, a jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Budżet uchwalono.

– Nie zwalniamy tempa. Utrzymamy je, choć 2018 rok był szczególny, ponieważ nie tylko mieliśmy miliardowy budżet, ale także ponad 300 mln zł na inwestycje – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Był szczególny, ponieważ skończyliśmy obwodnicę, gruntownie przebudowaliśmy drogi na przemysłowym Kostrogaju, kupiliśmy pierwsze w historii naszego ośrodka 25 autobusów hybrydowych – wymieniał. Włodarz miasta przypomniał, że przybyło nam parkingów, ale i nie zabrakło inwestycji w bazę oświatową oraz tereny zielone. Wśród największych inwestycji mijającego roku, o których mówił prezydent podczas sesji, znalazła się nowa siedziba Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, sieć dróg rowerowych oraz System Płockiego Roweru Miejskiego, który okazał się ogromnym sukcesem.

Andrzej Nowakowski przyznał, że najwięcej w 2019 roku wydarzy się na drogach. Budżet zakłada realizację tzw. drugiego programu mobilności miejskiej, czyli kompleksową przebudowę al. Kilińskiego, a także budowę nowego wiaduktu do ogrodu zoologicznego, parkingu przy zoo oraz kupno nowych autobusów niskoemisyjnych. Realizacja programu wprowadzi na płockie ulice kolejne elementy smart city – inteligentny system zarządzania ruchem na głównych skrzyżowaniach, system zarządzania parkingami (pokazujący liczbę wolnych miejsc parkingowych) oraz system ostrzegania kierowców o utrudnieniach. – Rewolucja i kompleksowa przebudowa wraz z rozdziałem kanalizacji czeka ul. Tysiąclecia – zapowiedział Andrzej Nowakowski. Budżet zakłada również remont ulicy Kolejowej, a także rozpoczęcie remontów ulic: Spółdzielczej i Chopina.

Prezentując założenia projektu budżetu na 2019 rok Andrzej Nowakowski przyznał, że największym wyzwaniem i największą pozycją w projekcie, bo opiewającą na 31 mln zł, będzie budowa stadionu Wisły.

– Cieszymy się rekordowo niskim bezrobociem, ale nie zwalnia nas to z konieczności myślenia o zdobyciu kolejnych inwestorów. Stąd do projektu budżetu wpisaliśmy 19 mln zł na rozbudowę ul. Przemysłowej, by uzbroić w infrastrukturę drogową tereny przeznaczone na inwestycje przemysłowe w Trzepowie. Chcemy, uatrakcyjnić ten obszar dla biznesu. Również przy tym przedsięwzięciu chcemy wykorzystać unijną dotację. Efektów tych działań nie będzoe od razu, za rok, czy dwa widoczne. Zobaczymy je pięć, może dziesięć lat, ale musimy o nich myśleć teraz – podkreślił Andrzej Nowakowski.

W budżecie przewidziano także inwestycje w bazę oświatową: zakończenie modernizacji Miejskiego Przedszkola nr 6, budowę przedszkola przy ul. Kossobudzkiego, zakończenie modernizacji internatu „Siedemdziesiątki”, a także budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 oraz wprowadzenie bonów żłobkowych. Projekt planu finansowego Płocka na 2019 rok uwzględniał szereg drobnych przedsięwzięć, wybranych przez płocczan w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Na liście tych inwestycji są m.in. place zabaw – w tym jeden wodny – są wieże lęgowe dla jeżyków, przystań w Borowiczkach, czy tężnia solankowa. Prezydent zapowiedział dalszą rewitalizację północnej pierzei ul. Sienkiewicza, budowę placu zabaw obok spichlerzy przy ul. Kazimierza Wielkiego, połączoną z umocnieniem skarpy oraz rozbudowę systemu roweru miejskiego.

– Kiedy zostałem prezydentem, w spadku dostałem budżet inwestycyjny w wielkości 70 mln zł. Dziś proponuję budżet na inwestycje w wysokości 240 mln. Jest to zasługa wielu ludzi, zarządzających finansami miasta, a także osób, zdobywających środki unijne. Jest to projekt budżetu obywatelski, ponieważ powstał w wyniku wielu spotkań z mieszkańcami i radnymi – podsumował wystąpienie prezydent Andrzej Nowakowski.

Fot. UMP.