Wyremontuj kamienicę lub inny zabytek. Złóż wniosek o dotację

image_pdfimage_print

Płocki ratusz zaprasza do składania wniosków, dzięki którym można uzyskać pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Fundusze można przeznaczyć także na remonty nieruchomości leżących w Specjalnej Strefie Konserwatorskiej. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia!

– Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O jej udzielenie może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego – wyjaśnia Marta Komorkowska z biura prasowego urzędu miasta.

Wsparcie udzielane jest w wysokości do 50 proc. nakładów poniesionych na wykonanie prac. Roboty muszą zostać przeprowadzone w 2019 roku. Marta Komorkowska podkreśla, że jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc. nakładów na wykonanie prac. Dodaje, że można również ubiegać się o dotację na remonty nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Dotacja na remonty obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków może być udzielona w wysokości do 50 proc. kosztów prac. Aby otrzymać dofinansowanie, prace musza być wykonane w przyszłym roku (2019). – Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Nabór wniosków na dofinansowanie prac lub robót budowlanych trwa do 31 grudnia. Szczegółowych informacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel.: 24 367 14 53, e-mail: rewitalizacja@plock.eu

Więcej informacji o dotacjach znajdziecie w linkach:

Fot. Stark Fly – profesjonalne usługi dronami