Mnóstwo inwestycji wykonają Wodociągi Płockie. Umowa na 70 mln zł podpisana

image_pdfimage_print

Umowę na unijne dofinansowanie w wysokości ponad 70 mln zł podpisały w miniony piątek Wodociągi Płockie. To środki na cały szereg inwestycji, już zrealizowanych, a także takich, które będę realizowane w tym i przyszłym roku.

Umowa przewiduje współfinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”. Środki będą pochodzić z RPO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20. Łączną wartość całego projektu Wodociągi szacują na ponad 114 mln zł. Koszty kwalifikowane przekraczają 110 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 70,5 mln zł.

Środki te są m.in. refundacją zrealizowanych już przedsięwzięć, ale będą przeznaczone także na nowe inwestycje. Refundacja dotyczy przebudowanej już ul. 1 Maja i Gradowskiego oraz ul. Ostatniej. W każdej z tych ulic Wodociągi rozdzieliły kanalizację ogólnospławną na deszczową i sanitarną.

Są też pieniądze na zaczynające się lada dzień inwestycje: poprowadzenie kanalizacji deszczowej od al. Kobylińskiego przez al. Pawła Nowaka do ul. Tysiąclecia. Dzięki tej operacji w przyszłym roku można będzie przystąpić do przebudowy ul. Tysiąclecia także wraz z rozdziałem kanalizacji. Ulica nie będzie się już stawać nieprzejezdną w czasie intensywnych opadów deszczu.

Zdobyte dofinansowanie pozwoli na rozpoczęcie – jeszcze w tym roku – przebudowy ul. 3 Maja (wraz z budową łącznika do al. Jachowicza) oraz ul. Pięknej. Inwestycja ta również połączona jest z rozdziałem kanalizacji. Koszt tego etapu programu szacowany jest na 30 mln zł.

Program „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (…)” zakłada również budowę kanalizacji przy ul. Bałtyckiej i Chełmińskiej w Borowiczkach oraz modernizację istniejącej tam przepompowni ścieków (2,5 mln zł). Dochodzi do tego jeszcze przebudowa i renowacja głównych kolektorów sanitarnych wraz z odbudową studni na terenie całego Płocka. Koszt inwestycji to ponad 41 mln zł.

Lista przedsięwzięć jest jeszcze dłuższa, warto wymienić jeszcze m.in. modernizację powierzchniowego ujęcia wody na Grabówce, czy budowę wodociągu z ul. Górnej na Podolszyce. Dzięki niemu osiedla te będą całkowicie zabezpieczone pod kątem dostaw wody.

Do końca trzeciego kwartału Wodociągi Płockie planują uzyskać środki na pokrycie wkładu własnego w formie preferencyjnej pożyczki, oferowanej Beneficjentom działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, w ramach środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla części programu pn. Współfinansowanie Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: UMP
Fot. Zdjęcia poglądowe – Wodociągi Płockie.