Dotacje dla ogrodów działkowych. Rusza nabór wniosków

image_pdfimage_print

Właśnie został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Budżetu Miasta Płocka dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Rodzinne ogrody działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Płocka mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Wnioski o udzielenie dotacji celowej będzie można składać w terminie od 14 maja do 4 czerwca w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 6. lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dotacja może być udzielona w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-31 lub pod numerem telefonu (24) 367-16-20.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji  – do pobrania.

Źródło i fot: UMP.