Mamy już gotową Strategię dla Płocka. Konsultacje społeczne zakończone

Konsultacje społeczne Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku zakończyły się 27 kwietnia 2018.

Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy interesariusze Strategii, w tym: Radni Miasta Płocka, Rady przy Prezydencie, Rady Mieszkańców Osiedli, wszyscy uczestnicy spotkań i warsztatów w ramach opracowania Strategii, a także przedstawiciele głównych płockich instytucji, organizacji i firm oraz władze województwa mazowieckiego, RDOŚ i wszyscy mieszkańcy Płocka. Tym samym na temat treści dokumentu Strategii mógł wypowiedzieć się każdy zainteresowany.

Udział w konsultacjach świadczy o aktywności obywatelskiej, dlatego cieszy każda zgłoszona uwaga i propozycja ulepszenia strategii. Jako pierwszy uwagi zgłosił przewodniczący Rady Miasta Płocka, Artur Jaroszewski. Następnie uwagi i opinie wpłynęły między innymi od następujących podmiotów instytucjonalnych: Rady Mieszkańców Osiedli: Dworcowa, Imielnica, Międzytorze; Płockiej Rady Gospodarczej; Prorektora Politechniki Warszawskiej, filii w Płocku; Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego; Stowarzyszenia Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Swoje uwagi zgłosiło także kilka osób indywidualnych. Szczególnie ważny jest fakt, że większość instytucji i osób, które złożyły opinię, pozytywnie odniosło się do kształtu Strategii. Łącznie wpłynęło jedynie kilka zastrzeżeń do projektu dokumentu. Świadczy to o szerokiej akceptacji dla Strategii oraz wysokim poziomie spójności Strategii z oczekiwaniami społecznymi płocczan. Obecnie uwagi są w trakcie opracowywania w płockim ratuszu. Strategia po wprowadzeniu zgłoszonych zmian, pojawi się w formie projektu uchwały Rady Miasta.

Dzięki szerokiemu udziałowi płocczan wkrótce Miasto zyska nowoczesną Strategię na miarę XXI wieku.

Źródło: Materiały ResPublic
Fot. UMP/ Dziennik Płocki.