Nowa Strategia dla Płocka – konsultacje społeczne trwają

image_pdfimage_print

Działania związane z opracowaniem nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku są już na finiszu. Obecnie trwają konsultacje społeczne dokumentu, które zakończą się 27 kwietnia 2018. W ramach konsultacji każdy mieszkaniec lub mieszkanka Płocka może zgłosić uwagi do projektu dokumentu Strategii. Uwagi można składać drogą korespondencyjną, elektroniczną, za pośrednictwem formularza online lub osobiście w Urzędzie Miasta.

Opracowanie strategii miasta to złożony proces, w który zaangażowane były różne grupy interesariuszy Strategii. Płocki Ratusz był w tym procesie wspierany przez ekspertów z firmy badawczo-konsultingowej ResPublic. Za nami kilka miesięcy wspólnej intensywnej pracy, spotkań, dyskusji i analiz. Prace nad nową strategią rozpoczęły się już w maju 2017 i obejmowały liczne działania skierowane do różnych grup mieszkańców, takie jak:

– diagnoza społeczno-gospodarcza Płocka
– badanie ankietowe opinii na temat potrzeb i jakości życia w Płocku
– wywiady grupowe oraz indywidualne z przedstawicielami płockich instytucji i organizacji
– spotkania Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego z płocczanami
– warsztaty diagnostyczne połączone z pracami w grupach roboczych nad analizą SWOT Płocka
– debaty z mieszkańcami – Forum Społeczności Płocka
– sondaż dla młodzieży oraz konkurs plastyczny dla uczniów płockich szkół
– badanie Delphi i analizę scenariuszy rozwoju Płocka (badanie Foresight)

Wszystkie te działania były okazją do aktywnego włączenia się mieszkańców w kształtowanie przyszłości Płocka oraz do wspólnego namysłu nad preferowanymi kierunkami rozwoju miasta. Jednocześnie uspołeczniony proces powstawania strategii stał się okazją do nawiązania kontaktów i zacieśnienia relacji pomiędzy mieszkańcami, skupionymi wokół wspólnej sprawy – troski o Płock.

Czym jest strategia?

Jedna z najlepszych definicji brzmi następująco: „Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów, do których dąży wspólnota samorządowa, pozwalający transformować sytuację obecną na projektowaną”. Każde miasto jest unikalne i wyjątkowe poprzez specyfikę swojej historii, lokalnych tradycji, a także konkretny profil gospodarczy czy akademicki.

Płock jest miastem z charakterem, i zarazem jednym z najważniejszych ośrodków miejskich na Mazowszu. Dynamiczne i innowacyjne podejście do kreowania przyszłości miasta prezentowane przez płockich włodarzy przełożyło się na nowoczesny kształt płockiej strategii. Wizja Płocka w roku 2030 to „Miasto zdrowia, innowacji i technologii oraz harmonijnej przestrzeni miejskiej”. W zapisach strategii pojawiły się konkretne zadania, skupiające się na priorytetowych potrzebach mieszkańców i najkorzystniejszych kierunkach rozwoju dla Płocka.

To co wyróżnia Płock na tle innych miast i ich strategii, to opracowanie krótkiej listy kluczowych zadań dla Płocka, tak aby inwestycje i działania miasta mogły się w pełni skoncentrować na tym co najistotniejsze. Szczególnie cennym wkładem w pracę nad strategią był Foresight dla Płocka, który jest procesem badań i zbierania opinii ekspertów na temat przyszłości miasta. Foresight przyczynił się pogłębienia analizy współczesnych przemian w Płocku, a także do promocji nowatorskiego myślenia i projektowania przyszłości. Proces badawczy obejmował kilkukrotne spotkania paneli eksperckich, składających się z przedstawicieli płockich instytucji, organizacji, firm.

Powołane zostały 3 panele: społeczny, gospodarczy i infrastruktury i środowiska. Paneliści mieli okazję wspólnie pracować nad kilkoma wersjami scenariuszy rozwoju miasta oraz analizować czynniki mające wpływ na poszczególne scenariusze. Dzięki wiedzy i doświadczeniu panelistów wyniki badań w ramach foresightu przełożyły się na konkretne zapisy w Strategii. Wartością dodaną procesu badawczego i spotkań paneli eksperckich było zwiększenie zaangażowania wielu specjalistów z różnych branż w bieżące sprawy dotyczące rozwoju miasta.

Ten nowy potencjał i wzrost aktywności społeczności Płocka, uzyskany dzięki wspólnej pracy nad strategią będzie procentował przy kolejnych inicjatywach Płockiego Ratusza. Trzymamy kciuki za Strategię i sukces w realizacji jej zapisów

Materiał opracowany przez zespół ResPublic
Fot. Dziennik Płocki.