Odznaczenia państwowe wręczone. Kto je odebrał?

image_pdfimage_print

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Krzyże i Medale. Uroczystość nadania odznaczeń odbyła się w piątek, 2 lutego. Odznaczeni zostali również płocczanie.

Oto odznaczeni:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krystyna Zaboklicka – ps. „Śmigielska”, sanitariuszka, uczestniczka Powstania Warszawskiego w 4 kompanii batalionu „Bicz” Grupy „Krybar”. Przeszła cały szlak bojowy Grupy „Krybar”, od Powiśla po Śródmieście. Po upadku Powstania trafiła do stalagów: XI B Fallingbostel, VI C Oberlangen.

Złoty Krzyż Zasługi
Tomasz Zdzisław Kolczyński – członek NSZZ „Solidarność”. Nieprzerwanie od 1990 roku pracuje na rzecz mieszkańców Płocka. W tym czasie pełnił funkcje m.in.: radnego miasta, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka, zastępcy Prezydenta Miasta do Spraw Rozwoju. W latach 2002 – 2010 odpowiadał za działalność inwestycyjną, planistyczną, geodezję, gospodarowanie nieruchomościami gminnymi i skarbu państwa. W latach 2004-2012 członek Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. W 2010 roku w uznaniu zasług dla działalności samorządowej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Srebrne Krzyże Zasługi
Bogdan Grzenkowicz – Prezes Koła Wołomin “Rajski Ptak” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce. Organizator Konkursów Historycznych m.in.: o Żołnierzach Wyklętych, o Bitwie Warszawskiej 1920 r., o Powstaniu Warszawskim. Pięciokrotnie organizował obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce i inne wydarzenia patriotyczno – państwowe na terenie gminy.

Barbara Małgorzata Kupiszewska – społeczniczka. Wspiera działania na rzecz dzieci i nauczycieli, przybliżając im historię i kulturę Polski. W ramach projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy przeprowadziła 6 konkursów wśród nich cztery o nagrodę Ministrów: MON, MSWiA, MEN, BBN. Wśród opracowanych przez nią projektów był m.in.: Międzynarodowy Konkurs na Plakat o nagrodę Szefa MON i Fundacji PZU, którego pokonkursowa wystawa gościła w kraju i za granicą.

Zbigniew Laskus – rzemieślnik artysta, mistrz: stolarstwa, rzeźbiarstwa i tokarstwa w drewnie, mistrz rzemiosła artystycznego. Zasłużony restaurator zabytkowych obiektów stanowiących dobra kultury narodowej. Przeprowadził rekonstrukcje m.in.: drewnianych bram, drzwi, okien i mebli będących wyposażeniem obiektów zabytkowych, w tym przedmiotów o unikalnej wartości. Aktywny działacz społeczny w ramach samorządu rzemiosła, członek cechu rzemiosł drzewnych oraz członek-założyciel ogólnopolskiego cechu rzemieślników artystów.

Magdalena Marta Nehring-Gugulska – doktor nauk medycznych – zajmuje się problemami związanymi z okresem karmienia piersią. Jest pierwszym Międzynarodowym Certyfikowanym Konsultantem Laktacyjnym (IBCLC) w Polsce. Od kilkunastu lat prowadzi także szeroką działalność naukową i edukacyjną w zakresie laktacji i karmienia naturalnego niemowląt skierowaną do personelu medycznego. Jest autorem kilkunastu prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest także ekspertem Medycyny Praktycznej Pediatrii, gdzie udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez lekarzy. 

Kazimierz Prochenka – w 1988 r. był współzałożycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Z powodu swojej działalności był inwigilowany przez służby PRL. Na podstawie dokumenty z archiwów IPN przyznano mu status osoby pokrzywdzonej. Po zmianach ustrojowych związał się z działalnością samorządową. W wrześniu 1990 r. został wybrany na Wójta Gminy Zbuczyn. Funkcję tę pełnił do 2002 r. Był radnym szczebla gminnego i powiatowego w: Gminie Zbuczyn i powiecie siedleckim. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. Jako samorządowiec przyczynił się swoimi działaniami do rozwoju Gminy Zbuczyn a także Powiatu Siedleckiego.

Andrzej Strusiński – mistrz introligatorstwa, mistrz rzemiosła artystycznego w introligatorstwie, który za swoją działalność otrzymał odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Wielokrotnie zdobywał również nagrody i wyróżnienia na branżowych targach i wystawach rzemiosł artystycznych. Aktywny działacz samorządów rzemieślniczych: Członek Cechu Introligatorów w Warszawie od 1978 oraz Członek-założyciel Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów 1989. Swoje prace wykonuje również w czynie społecznym.

Brązowe Krzyże Zasługi
Marek Jakub Biń – mistrz zegarmistrzostwa i artysta plastyk w zakresie konserwacji, rzeczoznawca w zakresie zegarmistrzostwa, członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich. Jego pracę wielokrotnie doceniano nagrodami i wyróżnieniami. Swoją działalnością zasłużył się na polu ratowania dóbr kultury i konserwacji zabytków. Dokonał renowacji i naprawy zegarów ze zbiorów muzealnych m.in.: Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz konserwacji zegarów będących na wyposażeniu instytucji państwowych – Sejmu RP, ministerstw, Sądu Najwyższego. Działa w samorządach rzemieślniczych. Członek Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. W 2012 r. Przyznano mu również Honorową Odznakę Rzemiosła.

Magdalena Grobel – dyrektor Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W spółce pracuje od 2003 roku. Dzięki jej zaangażowaniu i ciężkiej pracy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A,, otrzymały wiele nagród m.in.: w VI edycji Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – wyróżnienie za projekt „Pociąg na scenę”.

Wioletta Maria Kulpa – w latach 1997-2016 główna księgowa Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję radnej Rady Miasta Płocka. Jako radna podejmuje liczne interwencje w sprawach mieszkańców. W trakcie pełnienia mandatu radnej podejmowała szereg inicjatyw uchwałodawczych na rzecz społeczności lokalnej.

Jerzy Lech Magiera – w wieku 15 lat założył prywatną stronę internetową, która zawierała dział o cukrzycy. Z biegiem czasu przekształcił ją w portal poświęconą tylko tematyce cukrzycy. Jego strona o nazwie „Moja Cukrzyca”, która w 2016 roku obchodziła 15 lat działalności, jest obecnie największą i najbardziej aktualną stroną z dziedziny diabetologii. Serwis przeznaczony jest dla osób chorych na cukrzycę, jak również dla wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy i chorób współistniejących. Zadaniem portalu jest przekazywanie wiedzy oraz umożliwianie nawiązania kontaktu między diabetykami. Jerzy Magiera był inicjatorem „słodkich spotkań”, czyli spotkań dla diabetyków, które odbywały się w kilkunastu miastach Polski.

Leszek Zbigniew Wieczorek – jest inicjatorem powołania Społecznego Honorowego Komitetu Fundacji Pierwszego w Historii Sztandaru, który został przekazany władzom miasta w 510 rocznicę otrzymania praw miejskich przez Wyszków. W swych pracach członka w Nadbużańskim Bractwie Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w Wyszkowie, wspiera organizacje upowszechniające sporty i turystykę wodną. Od wielu lat wspiera działania nauczycieli, instruktorów i trenerów województwa mazowieckiego organizując zawody i turnieje strzeleckie dla młodzieży, szczególnie dla grupy osób niepełnosprawnych. Turnieje, których ideą przyświecającą ich organizacji jest wskrzeszenie międzywojennej tradycji zawodów pod nazwą „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”, wzbogacane są quizami z wiedzy o historii oręża polskiego i olimpijskiego sportu strzeleckiego. W szerokim spektrum swojego charytatywnego działania jest współorganizatorem wystawy pt. : “1920 – rok Bitwy Warszawskiej”. Społecznie działa na rzecz środowiska cywilnego nie tylko na terenie Kurpi ale również na terenie całego Mazowsza.

Złote Medale za Długoletnią Służbę
Elżbieta Borkowska – jest pracownikiem z 43 – letnim stażem pracy zawodowej. Pierwszą pracę podjęła 1 sierpnia 1974 r. w Urzędzie Powiatowym Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych w Mławie. Przez 18 lat pracowała zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, z wykształcenia jest inżynierem geodezji. Zdobyła uprawnienia geodezyjne oraz ukończyła studia podyplomowe – wycena nieruchomości. Jest matką trojga dzieci. Za szczególnie wyróżniającą i sumienną pracę została w 1991 r. odznaczona “Srebrną Odznaką” w dziedzinie geodezji i kartografii. Przez 12 lat wykonywała pracę społeczną, na rzecz pracowników urzędu i ich rodzin, polegającą na organizowaniu spotkań integracyjno- sportowych, wycieczek, wyjazdów do teatru, kuligów.

Anna Marianna Gruszczyńska – posiada 37 – letni staż pracy, w tym ponad 25 lat w administracji publicznej. W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim pracuje od 1.01.1999 r., w Wydziale Komunikacji i Transportu Drogowego na stanowisku inspektora. Posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych z zakresu transportu i organizacji ruchu drogowego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Grażyna Katarzyna Rownińska – przez całe swoje życie zawodowe związana jest z pracą w Państwowych Zakładach Lotniczych PZL Warszawa – Okęcie, gdzie pracuje już 40 lat. Rozpoczęła ją w 1977 r w Zakładzie Usług Agrolotniczych w okresie dużego rozwoju usług i dużego wzrostu kadr. Realizowane były usługi agrolotnicze dla rolnictwa i leśnictwa na terenie kraju i zagranicą. W kraju znajdowało się 5 oddziałów terenowych z własnymi lotniskami i magazynami, gdzie stacjonowały samoloty i przydzielone były załogi lotnicze. W 2000 r zostaje kierownikiem Działu Kadr całych Państwowych Zakładów Lotniczych na Okęciu. Załoga PZL liczy wtedy ok. 1000 osób.

Halina Danuta Zalewska – przepracowała ponad 45 lat w służbie państwa Polskiego, w wydziałach administracji rządowej i samorządowej działających w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami. Reprezentowała interesy skarbu państwa podczas wykonywania wszelkich czynności urzędniczych oraz przed sądem cywilnym. Dzięki jej pracy i zaangażowaniu uregulowano stan prawny ponad kilkuset nieruchomości skarbu państwa, co ma znaczny wpływ na dalszą gospodarkę tymi nieruchomościami, w szczególności na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Medal “Pro Patria”
Grzegorz Całek – jest instruktorem harcerskim, harcmistrzem, od 1992 związanym z miesięcznikiem instruktorów ZHP „Czuwaj”, który jest obecnie jedyną profesjonalną gazetą harcerską ukazującą się regularnie drukiem. Miesięcznik „Czuwaj” jest skierowany do instruktorów – harcerskich wychowawców, dlatego zawiera treści rozwijające skuteczne sposoby pracy z dziećmi i młodzieżą, a także kształtuje wśród młodych wychowawców – wolontariuszy takie postawy jak patriotyzm, przywiązanie do tradycji narodowej, upamiętnianie najnowszej historii Polski, kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Polski.

Fot. Materiały prasowe WUM.