Pierwsze umowy podpisane. 100 milionów na mazowieckie drogi – płockie też

image_pdfimage_print

100 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do trzydziestu sześciu powiatów. To pieniądze, dzięki którym przebudowane zostaną drogi powiatowe. Dziś marszałek Adam Struzik podpisał pierwszych pięć umów na dofinansowanie inwestycji w powiatach płockim, gostynińskim, sierpeckim, żyrardowskim i sochaczewskim. To pierwsze od lat tego typu wsparcie z budżetu Mazowsza dla samorządów lokalnych.

– Po kilku latach przerwy wróciliśmy z programem skierowanym do powiatów. Mamy świadomość tego, że stan dróg w naszym województwie wciąż wymaga poprawy. Niestety, samorządy lokalne bardzo często nie dysponują wystarczającymi środkami, które mogłyby na ten cel przeznaczyć. Stąd decyzja o wsparciu dla nich w ramach środków z naszego budżetu. Powiaty zgłosiły 36 odcinków dróg i, co mnie szczególnie cieszy, udało się je wszystkie dofinansować. Dziś podpisujemy pierwsze umowy – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków w ramach programu „Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” trwał od 1 października do 15 listopada 2017 r. Zgłoszonych zostało w sumie 36 projektów. Wszystkie otrzymają wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego.

Dziś w Płocku umowy na przebudowę i modernizację dróg podpisało pięć powiatów:
– powiat płocki 4,2 mln zł przeznaczy na przebudowę ponad 9,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 2951W wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
– powiat żyrardowski otrzyma 4,2 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3837W w ramach projektu „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim gmina Teresin i powiecie żyrardowskim gmina Wiskitki – etap III”;
– powiat sochaczewski dzięki ponad 3,2 mln zł zrealizuje projekt kompleksowego przygotowania terenów pod działalność inwestycyjną w powiecie sochaczewskim – gmina Teresin i powiecie żyrardowskim – gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski etap I;
– powiat sierpecki otrzyma 1,8 mln zł na przebudowę 3-kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 5201W relacji Bonisław-Kędzierzyn w gminie Gozdowo;
– powiat gostyniński ponad 1,3 mln zł przeznaczy na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1450W Gostynin-Lipianki w miejscowościach Choinek, Nagodów i Gostynin.

Jak podkreśla dyrektor departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda – Mazowiecki instrument wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu to uzupełnienie od lat prowadzonych przez samorząd Mazowsza działań. Wiele udało się zrobić dzięki środkom unijnym. Tylko w ramach RPO WM 2007-2013 do mazowieckich beneficjentów trafiły ponad 2 mld zł. Natomiast w tej perspektywie na poprawę stanu dróg lokalnych przeznaczonych zostanie ok. 145 mln zł.

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego