Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku stawia na rozwój i innowacje

image_pdfimage_print

Już niebawem dzięki funduszom unijnym powstanie w Płocku Centralne Laboratorium Mechaniki i Budownictwa. Będą w nim prowadzone prace badawczo-rozwojowe na potrzeby gospodarki.

Umowę w tej sprawie podpisali dziś w gmachu Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku marszałek Adam Struzik i prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku Janusz Zieliński. Z Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa skorzystają nie tylko naukowcy, ale także przedsiębiorcy.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,5 mln zł unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Są to fundusze, które Politechnika otrzyma na działalność badawczo-rozwojową. Nabór do konkursu ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Laboratorium będzie regionalnym zapleczem do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w obszarze konstrukcji, materiałów budowlanych oraz budowy i eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych. Niezbędną do zakupu aparaturę uczelnia określiła na podstawie analizy potrzeb lokalnych przedsiębiorstw oraz własnych. To pozwoli na stworzenie oferty dopasowanej do wymagań rynku. Firmy będą mogły zarówno zlecać przeprowadzenie specjalistycznych badań naukowcom, jak też przeprowadzać je samodzielnie korzystając z infrastruktury laboratorium na zasadzie wynajmu.

Nowoczesne laboratorium powstanie w oparciu o potencjał badawczy i kadrowy Instytutu Inżynierii Mechanicznej i Instytutu Budownictwa. Będzie wyposażone w m.in. mikroskop elektronowy, mikroskop matalograficzny z kamerą cyfrową, analizator i rejestrator jakości zasilania energią elektryczną, twardościomierz uniwersalny i mikrotwardościomierz, drukarkę 3D czy też piec laboratoryjny. Uczelnia wykorzysta zaplecze do realizacji agendy badawczej w pięciu obszarach: materiałów konstrukcyjnych, systemów fotowoltaicznych, oprysku roślin, silników oraz paliw płynnych, a także badań nad technikami kształtowania elementów maszyn.

Beneficjentem projektu jest Politechnika Warszawska Filia w Płocku. Całkowita wartość projektu to 4 610 195,68 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 3 533 207,85 zł.

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. kosztów projektu.

Fot. Dziennik Płocki