Kolejne, płockie ulice do remontu. 70 milionów ze środków UE znacznie to przyśpieszy

Jest to bardzo dobra wiadomość dla płocczan. Kolejne, płockie ulice zostaną wyremontowane, będzie tam również rozdzielona kanalizacja ogólnopspławana. Zmodernizowane zostanie również ujęcie wody “Grabówka”.

A wszystko to za 70 milionów złotych, które pozyskały Wodociągi Płockie w konkursie pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. – Nasz projekt znalazł się na liście podstawowej. Kwalifikowany jest tym samym do dofinansowania. Jest już po ocenie I stopnia, a teraz zostanie poddany ocenie merytorycznej – napisał na swojej tablicy na FB, prezydent Andrzej Nowakowski.

Co to realnie oznacza dla miasta? – Mamy 70 milionów ze środków Unii Europejskiej na dalszą realizację rozdziału kanalizacji w ulicach 3 Maja, Piękna, Kobylińskiego, Tysiąclecia i Pasaż Nowaka plus zwrot za ul. 1-Maja i Ostatnią, modernizację ujęcia wody “Grabówka” oraz bezterminową renowacja kolektorów miejskich. Koszt tych inwestycji to w sumie 140 mln., dofinansowanie – ok. 50 proc. – wyjaśnia prezydent. 

Należy podkreślić, że wiele z tych inwestycji albo jest już zrealizowanych, albo są planowane do realizacji – dzięki środkom z UE – 70 milionów złotych – realizacja będzie szybsza i Miasto zrobi dużo więcej.