Śnieg to duże zagrożenie. Usuńcie go z dachów!

image_pdfimage_print

Po intensywnych opadach śniegu właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek monitorowania i usuwania śniegu z pokryć dachowych. 

– Należy pamiętać, że obciążone dachy stanowią zagrożenie dla osób znajdujących się w budynkach oraz dla przechodniów. Utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie z nich śniegu oraz sopli, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków – przypomina płocki ratusz. 

Urząd Miasta Płocka informuje, że w sezonie zimowym 2018 zostało wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na składowanie śniegu pochodzącego z dachów, parkingów, przejść dla pieszych oraz innych obiektów na terenie miasta Płocka. Składowisko zlokalizowane jest w tym samym miejscu co w roku ubiegłym, na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych od 86/1 do 86/6 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Długiej. Z w/w miejsca mogą korzystać mieszkańcy miasta Płocka oraz podmioty działające na jego terenie – czytamy w komunikacie.