Adam Struzik: 2017 rok był dobrym rokiem dla Mazowsza i subregionu płockiego

image_pdfimage_print

Koniec starego roku, a początek nowego to zazwyczaj czas podsumowań i planów na nadchodzące miesiące. Jakie ważne inwestycje przeprowadzono w subregionie płockim w 2017 roku?  

Środki na przedsięwzięcia zrealizowane przez samorząd województwa mazowieckiego pochodziły zarówno z jego budżetu jak i Unii Europejskiej. Modernizacje szpitali, instytucji kultury, budowa i remonty dróg to tylko niektóre z przykładów przeprowadzonych w subregionie płockim zadań. W sumie w tym roku do subregionu płockiego z budżetu województwa mazowieckiego trafiło ponad 53,7 mln zł.

-Śmiało mogę powiedzieć, że 2017 rok był dobrym rokiem dla Mazowsza i subregionu płockiego. Był to czas wytężonej pracy, ale też wielu ważnych dla mieszkańców naszego województwa inwestycji. W samym regionie płockim pochłonęły one ponad 53,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego. Najwięcej z tych środków przeznaczyliśmy na projekty drogowe i inwestycje w służbie zdrowia. Te zadania zawsze wymagają największych nakładów finansowych. Nasze instytucje kultury również rozpoczęły kilka ciekawych przedsięwzięć, które będą realizowane albo wyłącznie z naszego budżetu, albo przy udziale środków unijnych w ramach RPO WM. Po raz kolejny udało nam się wygospodarować wsparcie dla strażaków ochotników, którzy bez specjalistycznych wozów strażackich i odpowiedniego sprzętu nie mogliby nieść nam pomocy – mówi marszałek województwa Adam Struzik.

Subregion płocki w 2017 r. to: 58 km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego; 21 inwestycji w placówkach służby zdrowia subregionu płockiego wykonanych ze środków samorządu województwa mazowieckiego; 13 inwestycji w instytucjach kultury; 6 jednostek OSP z dofinansowaniem na zakup sprzętu; 140 podpisanych umów w ramach RPO WM 2014-2020 na łączne dofinansowanie w wysokości 320 mln zł.

Drogi

Dzięki środkom z budżetu samorządu województwa mazowieckiego (28,6 mln zł) wyremontowano lub zmodernizowano ponad 27 km dróg wojewódzkich przebiegających przez subregion płocki. Największe inwestycje to m.in.: przebudowa 6-kilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku Bonisław-Bielsk (6,4 mln zł); rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w miejscowości Brudzeń Duży (5 mln zł); przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 w miejscowości Lelice (3,5 mln zł); remont drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Sikórz-Mańkowo (3,1 mln zł); przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 (2 mln zł); remont drogi wojewódzkiej nr 265 w Gostyninie (1,2 mln zł).

W tym roku decyzją zarządu województwa mazowieckiego ponad 3,5 mln zł z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostało na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie otrzymały w sumie 34 takie inwestycje na terenie gmin i powiatów subregionu płockiego. W sumie zmodernizowano i wyremontowano 34 kilometry dróg gminnych i powiatowych. Dzięki tym inwestycjom rolnicy i mieszkańcy terenów wiejskich zyskają dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych.

Zarząd województwa mazowieckiego podjął również w tym roku decyzję o przeznaczeniu 100 mln zł z budżetu Mazowsza na drogi powiatowe. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” skierowany jest do powiatów z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Inwestycje będą mogły być realizowane także w partnerstwie z innymi samorządami. Program realizowany będzie w ramach dwóch naborów – po 50 mln zł każdy. Pierwszy nabór na projekty, które będą realizowane do końca 2018 r. został przeprowadzony w 2017 roku. Drugi nabór przeprowadzony zostanie w 2018 r. na inwestycje, które będą realizowane w 2019 r. Maksymalny poziom dofinansowania w programie to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł.

Służba Zdrowia

To 21 inwestycji w placówkach służby zdrowia – 18,7 mln zł ze środków samorządu Mazowsza. Szereg inwestycji zrealizowano w trzech placówkach służby zdrowia: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku, Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Trafiło do nich w sumie 18,7 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzymał w tym roku w sumie ponad 11,2 mln zł na zakup sprzętu i prace remontowo-modernizacyjne. Udało się m.in. zakupić aparaturę diagnostyczną do wczesnego wykrywania nowotworów, a także dostosować budynki szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej (2,1 mln zł). Kontynuowana była również inna ważna inwestycja – modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego (6,6 mln zł). Prace prowadzone będą również w roku bieżącym. Oprócz tego w szpitalu wojewódzkim na Winiarach powstała nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego.  Płocki szpital zakończył w tym roku ważną inwestycję, która pozwoli na jeszcze szybszą diagnostykę pacjentów z nowotworami, schorzeniami ortopedycznymi oraz dzieci. Dzięki pieniądzom z budżetu Mazowsza, ministerstwa zdrowia oraz środkom własnym szpitala wyremontowana została pracownia rezonansu magnetycznego. Zakupiono również jej wyposażenie oraz nowoczesny aparat do rezonansu magnetycznego, który przez zastosowanie najnowszych innowacji technicznych zapewnia pacjentom maksimum komfortu.

Do Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie trafiło ponad 4,8 mln zł. Najwięcej środków (4,4 mln zł) pochłonęła rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7. Natomiast Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zakupiła nowoczesną karetkę „N” wraz z wyposażeniem.

Kultura i turystyka 

21 inwestycji w instytucjach kultury – ponad 3,2 mln zł z budżetu Mazowsza. W tym roku do Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach trafiło w sumie ponad 3,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego.

Z kolei większość pozyskanych środków, czyli ponad 1,2 mln zł Muzeum Mazowieckie w Płocku przeznaczyło na rozpoczęcie rozbudowy Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim. Projekt będzie realizowany przy wsparciu funduszy unijnych w ramach RPO WM, a jego zakończenie planowane jest w tym roku. Prace rekonstrukcyjne obejmą kilka obiektów m.in.: Dom Polski, Dom Olenderski z częścią inwentarską, stodołę, suszarnio-powidlarnię, „Langhoff”, piwnicę, budynek szkoły, kościół, a także bramę. Zaplanowano również zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu skansenu. Wartość projektu to ponad 7,4 mln zł, z czego ponad 4 mln zł pochodzić będzie z budżetu Mazowsza, a ponad 3,3 mln zł z funduszy unijnych.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach również dzięki funduszom unijnym i wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego zmodernizuje zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Sannikach. Projekt zakłada rozbudowę muszli koncertowej, przebudowę zabytkowego ogrodzenia oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2018 r. Jej wartość to ponad 6,1 mln zł, z czego 3,2 mln zł pochodzić będą z funduszy unijnych w ramach RPO WM, a przeszło 2,5 mln zł z budżetu Mazowsza.

Bezpieczeństwo, czyli nowoczesny sprzęt dla straży pożarnej

W tym roku w ramach Programu OSP 2016–2017 do subregionu płockiego trafiło ponad 360 tys. zł. Wsparcie otrzymało w sumie 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Drobin, OSP Bożewo (gm. Mochowo) i OSP Gąbin otrzymają po 100 tys. zł dofinansowania na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Natomiast OSP Święcieniec (gm. Słupno), OSP Malanowo Stare (gm. Mochowo) i OSP Kanigowo (gm. Bodzanów) w sumie 60 tys. zł na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych, łodzi z silnikiem zaburtowym oraz motopompy.

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, w tym roku szkolnym już po raz piąty samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego realizował kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. W szkołach na terenie subregionu płockiego odbywały się spotkania m.in. z ratownikami medycznymi i policjantami, podczas których najmłodsi mieszkańcy subregionu otrzymywali elementy odblaskowe.

Edukacja

Na wsparcie finansowe z budżetu województwa mazowieckiego mogły liczyć również płockie placówki oświatowe. W sumie trafił do nich milion złotych. Dzięki tym środkom płocka filia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadziła m.in. modernizację budynku przy ul. Gałczyńskiego 26, w którym mieści się zarówno siedziba MSCDN, jak i biblioteki pedagogicznej.

Wsparcie dla sołectw

Zarząd województwa mazowieckiego uruchomił również Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS). Jest on skierowany do sołectw, które najlepiej znają potrzeby swoich wspólnot lokalnych. W ramach programu można pozyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. W jednej gminie mogą być realizowane maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania, m.in. remonty boisk, placów zabaw, parków czy świetlic OSP. Nabór wniosków potrwa jeszcze do 10 stycznia 2018 r.

Rok 2017 to także czas intensywnego wydatkowania środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Beneficjenci z subregionu płockiego mają się czym pochwalić. Aktywnie ubiegali się o wsparcie. W sumie, w tej perspektywie, zatwierdzono do dofinansowania już 172 złożone przez nich wnioski. Podpisano natomiast 140 umów, dzięki którym samorząd Mazowsza przekaże do subregionu ponad 320 mln zł.

 

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego