Pismo prezydenta Płocka do Orlenu. Spółka: Pismo do nas nie dotarło

image_pdfimage_print

“(…) Spalanie węglowodorów na pochodniach jest procesem generującym emisję znacznej ilości substancji do powietrza. Dodatkowe zrzuty węglowodorów równocześnie z dwóch instalacji mogą w istotny sposób wpłynąć na stan jakości powietrza, a także spowodować odczuwalne dolegliwości zwłaszcza przez osoby z obniżoną wydolnością układu oddechowego (…)” – czytamy w piśmie prezydenta Andrzeja Nowakowskiego.

Kilka dni temu prezydent Płocka skierował pismo do PKN Orlen, które poniżej cytujemy w całości:

W związku z informacjami zawartymi w pismach z dnia 11 i 12 grudnia 2017 roku kierowanych przez PKN Orlen do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska, dotyczących niestandardowych warunków pracy instalacji PGH 2 Bloku Pochodnych C4 związanych z regeneracją katalizatora oraz instalacji Olefin II w związku z przeglądem rurociągów w układzie propylenowego obiegu zimna, a co jest z tym związane zrzutem węglowodorów na pochodnie, zobowiązuję PKN Orlen na podstawie przepisów (…) do przedstawienia informacji jak planowane, odbiegające od standardowych, warunki eksploatacji wyżej wymienionych instalacji oraz przewidziane w związku z tym spalanie węglowodorów na pochodniach, może wpłynąć na stan jakości powietrza oraz warunki życia lokalnej społeczności, w szczególności na jakich poziomach zostały oszacowane emisje substancji do powietrze, związane ze zrzutem węglowodorów z instalacji oraz spalaniem dodatkowych ilości węglowodorów na pochodniach.

Spalanie węglowodorów na pochodniach, jest procesem generującym emisję znacznej ilości substancji do powietrza. Dodatkowe zrzuty węglowodorów równocześnie z dwóch instalacji mogą w istotny sposób wpłynąć na stan jakości powietrza, a także spowodować odczuwalne dolegliwości zwłaszcza przez osoby z obniżoną wydolnością układu oddechowego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na podwyższone zawartości substancji w powietrzu  w trakcie prowadzonych prac remontowych przez PKN Orlen. Prezydent Miasta jest organem odpowiedzialnym za zapewnienie właściwych warunków środowiska dla lokalnej społeczności, a także za zarządzanie kryzysowe, w tym przekazywanie stosownych informacji o stanie środowiska i zagrożeniach z nim związanych. Ze względu na fakt, iż szczególne warunki pracy instalacji zostały już wdrożone termin przedłożenia informacji ustalam na 18 grudnia 2017 roku”.

O ustosunkowanie się do pisma poprosiliśmy Zespół ds.relacji ze społecznościami lokalnymi w PKN Orlen. – Pismo do nas nie dotarło – tłumacz biuro prasowe spółki. – Jeżeli tylko dotrze, na pewno postaramy się na odpowiedzieć – dodaje.