Tym razem Orlen informuje: Mogą być pochodnie świetlne i hałas

image_pdfimage_print

– W związku z koniecznością zatrzymania Instalacji Olefin, które nastąpi od godzin porannych we wtorek, 12 grudnia, nad zakładem produkcyjnym będzie zauważalna jasna łuna światła. Efekt ten będzie szczególnie widoczny w chwili zatrzymania jak i uruchamiania po postoju instalacji, które zostało przewidziane w połowie grudnia – informuje biuro prasowe PKN Orlen.

“W trakcie zaplanowanego procesu remontowego, lecz tylko w chwili zatrzymania jak i rozruchu, nad zakładem mogą być zauważalne z wysokich pochodni efekty świetlne. Reakcjom procesowym mogą także towarzyszyć ze zmienną intensywnością efekty dźwiękowe. Nie przewiduje się natomiast występowania uciążliwości zapachowych z powodu całkowitego spalania węglowodorów i atomizacji parą wodną. W efekcie czego powstaje jedynie dwutlenek węgla i para wodna.

Zatrzymanie jak i uruchomienia instalacji wynika z konieczności przeglądu technicznego rurociągów. Proces ten zostanie przeprowadzony z najwyższą starannością w zakresie ochrony środowiska i pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. W czasie postoju zostaną wykonane także przeglądy urządzeń i instalacji pod nadzorem ekspertów.

Przypomnijmy, iż zauważalne efekty świetlne objawiające się w postaci widocznych płomieni na pochodniach, jak i dźwiękowe słyszalne z różną częstotliwością, są następstwem skierowania węglowodorów do całkowitej utylizacji w warunkach wysokiej temperatury. Jest to proces bezpieczny odbywający się pod kontrolą, w atmosferze gazowej i stanowi w każdej rafinerii na świecie niezbędny element wyposażenia systemu bezpieczeństwa procesowego w instalacjach produkcyjnych. Przeprowadzenie tego typu działania wynika więc zarówno z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego, jak również środowiskowego.

O zaplanowanych operacjach technologicznych zostały poinformowane służby Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UMP, a także Starostwo Powiatowe.

Bardzo przepraszamy mieszkańców, szczególnie dzielnicy sąsiadującej bezpośrednio z naszą firmą, za powstałe z tym procesem niedogodności”.

Info: Biuro prasowe PKN Orlen.
Fot. Grzegorz Lenkiewicz.