Interesujące tematy na Forum Energii Odnawialnych. Ruszyły zapisy

Po raz pierwszy na Mazowszu odbędzie się Forum Energii Odnawialnych. Ruszyła rekrutacja dla osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniu. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny. 

Forum odbędzie 27 października 2017 roku w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Przewodnim hasłem wydarzenia jest “Zarządzanie efektywnością energetyczną jako klucz do oszczędności”. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową www.mfeo.pl oraz otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa. Rekrutacja trwa do 23 października.

Mazowieckie Forum Energii Odnawialnych to znakomita okazja do spotkania się z przedstawicielami Mazowieckiej Agencji Energetycznej oraz poznania zasad wsparcia finansowego dla samorządów, a także możliwość spotkania się z przedstawicielami firm specjalizujących się w kontroli efektywności energetycznej oraz w odnawialnych źródłach energii.

W tym roku organizatorzy przedsięwzięcia poruszać się będą po dwóch płaszczyznach merytorycznych. Pierwszą z nich będzie “Możliwości pozyskania dofinansowania dla OZE w latach 2017-2018”. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z produktami klastrowymi dla samorządów oraz zapoznać z zasadami pozyskiwania finansowania oraz zasadami jego efektywnego wykorzystania. W tym modele formalno-prawne realizacji projektów energetycznych w samorządach.

Drugą – “Zarządzaniu efektywnością energetyczną”, czyli np. wdrożenia Systemu Zarządzania Energią SEPIN w oparciu o LoRaWAN. Tu z kolei uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. zagadnienia efektywności energetycznej w codziennej eksploatacji obiektu oraz zasady przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie na podstawie „Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej”.

Planowane też jest omówienie tematyki modernizacji oświetlenia, która jest istotnym elementem efektywności energetycznej oraz kompensacji mocy biernej jako elementu efektywności energetycznej. Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Organizatorami Forum są: S4E, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Pracodawcy RP.