Ruszył nabór wniosków na konkursy Jesteś Przyjacielem i Płock bez barier

image_pdfimage_print

Po raz siedemnasty kapituła konkursu Jesteś Przyjacielem przyzna statuetki ludziom i instytucjom, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych nie z zawodowego obowiązku, lecz z potrzeby serca i chęci ułatwienia osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w życiu społecznym.

Tytuł  przyznawany jest w trzech kategoriach:

1) społecznik – osoby fizyczne, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz są wzorem postępowania wobec osób niepełnosprawnych,
2) sponsor – osoby fizyczne, firmy i instytucje za sponsoring inicjatyw, który wpływa na poprawę jakości życia niepełnosprawnych,
3) animator – osoby fizyczne tzw. animatorzy społeczni, podejmujący działania włączające osoby niepełnosprawne w nurt życia społecznego.Statuetka, w ww. kategoriach, może być przyznawana za działania indywidualne
lub zespołowe.Nominacje kandydatów do statuetki „Jesteś Przyjacielem” wraz z uzasadnieniem wyboru, należy zgłaszać do Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Płocka – pokój C15 (wejście od ulicy Zduńskiej) w terminie do 18 września 2017 roku do godz. 13.00 (tel. kontaktowy 24 367 16 01, e-meil: tomasz.gorczyca@plock.eu), wyłącznie na wzorze wniosku udostępnionym w Biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych  lub do pobrania Wniosek o przyznanie statuetki .

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie Statuetki „Jesteś Przyjacielem” odbędzie się  podczas mszy św. celebrowanej przez  bp. Piotra Liberę, w niedzielę 24 września 2017 r. o godz. 10 w katedrze.Organizatorzy zapraszają do składania wniosków osoby fizyczne, w tym osoby niepełnosprawne bądź w ich imieniu opiekunów, organizacje społeczne i kościelne, instytucje oraz inne podmioty. Oto: Regulamin przyznawania statuetki

Kapituła statuetki „Jesteś Przyjacielem” zaprasza również do uczestnictwa w konkursie „Płock bez barier”, którego przedmiotem jest ukazanie miejsc, które dla ludzi niepełnosprawnych wciąż są nie do pokonania oraz miejsc pozbawionych barier architektonicznych w sposób innowacyjny i tym samym ułatwiające osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu naszego miasta.

Do uczestnictwa w konkursie zaproszeni są w szczególności indywidualne osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Płock bez barier – regulamin

Info: UMP Alina Boczkowska.

Fot: Glow Images/East News