Plac Dąbrowskiego jak spod igły. Czas na zmiany w alei Roguckiego [FOTO]

image_pdfimage_print

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski podsumował inwestycję pod nazwą „Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku”. W jej ramach zakończyła się przebudowa Placu Dąbrowskiego i zaczęła się przebudowa alei Antoniego Roguckiego na osiedlu Łukasiewicza.

– Chcemy, aby Płock był miastem przychylnym mieszkańcom, dbającym o jakość i komfort życia, dlatego właśnie kończymy zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego i rozpoczęliśmy gruntowną przebudowę alei Roguckiego wraz z terenem przyległym. Za kilka miesięcy – do połowy 2018 roku – powstanie na osiedlu Łukasiewicza miejsce przyjazne płocczanom, pełne zieleni i idealne do relaksu.  Realizowany projekt zakłada uporządkowanie 4 hektarów przestrzeni i nadanie jej wypoczynkowo-rekreacyjnego charakteru. Wybudujemy chodniki i ścieżki rowerowe, a pod ziemią ułożymy kanalizację deszczową. Aż trzy czwarte terenu zajmie jednak zieleń. Pojawią się tu nowe drzewa, krzewy, roślinność okrywowa, byliny oraz łąki kwietne i trawniki. Łącznie posadzimy ponad 165 tysięcy roślin. Będzie też nowa, mała architektura, m.in.: 3 kaskady wodne, 29 ławek, stojaki rowerowe, kilkanaście poidełek, budek i karmników dla ptaków. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie – 72 latarnie parkowe. Powstanie również ogólnodostępna toaleta z półokrągłym dachem przykrytym zielenią – mówił Andrzej Nowakowski prezydent Płocka.

Plac Dąbrowskiego i aleja Roguckiego to tereny gdzie Miasto Płock realizuje projekt, którego celem  jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych  oraz poprawa jakości powietrza miejskiego. Całe przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Przebudowa Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w Płocku obejmowała zagospodarowanie pasa zieleni i nadanie mu funkcji skweru poprzez wyznaczenie nowego szpaleru drzew w sposób umożliwiający wyeksponowanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień. W ramach tej części inwestycji wykonano instalację nawadniającą wraz z automatyką, instalację iluminacji, chodniki i nasadzenia. Zamontowano elementy małej architektury, układ sterujący iluminacją oraz układ nawadniania. Wykonawcą robót była firma Baobab z Warszawy. wartość umowy: 538 950,00 zł brutto.

Cała inwestycja będzie kosztować ponad 13 milionów złotych. Co ważne, na jej realizację uzyskaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 7 milionów złotych – wyjaśnił prezydent Nowakowski.

– W miarę postępu prac budowlanych będzie ograniczana możliwość swobodnego poruszania się po alei Roguckiego. Zapewnimy mieszkańcom przejście przez teren budowy, wygradzając kilka przejść. Prosimy o wyrozumiałość dla ekip pracujących przy modernizacji deptaku. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności wynikające z prac – mówił Jacek Terebus zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju.

Obaj prezydenci odpowiadali także na pytania dziennikarzy dotyczące aktualnie realizowanych inwestycji na terenie Płocka, a także zaprosili za pośrednictwem dziennikarzy mieszkańców miasta do odwiedzin nowego skweru przy Wieży Ciśnień, która także zyskała nową jakość.

Źródło: UMP – Konrad Kozłowski
Fot. UMP.