Masz pomysł? Budżet Obywatelski czeka…

image_pdfimage_print

Jeszcze tylko przez 6 dni, czyli do 10 lipca, można zgłaszać swoje pomysły w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka i zdecydować o przeznaczeniu pewnej części miejskich środków. W tym roku jest to 5 mln zł.

Projekt może to zgłosić każdy, kto ukończył 16 lat i jest zameldowany w mieście zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. Do dyspozycji ma 5 mln złotych podzielone na dwie pule środków pomiędzy projekty ogólnomiejskie i osiedlowe – odpowiednio 2 i 3 mln zł. Przy czym koszt jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekraczać 2 mln zł, a osiedlowego – 500 tys. zł.

Projekty mogą składać mieszkańcy indywidualnie lub grupowo, rady mieszkańców osiedli oraz organizacje pozarządowe zarejestrowane i działające na terenie miasta. Zgłaszany pomysł musi uzyskać poparcie innych. Projekt osiedlowy należy złożyć wraz z podpisami co najmniej 15 osób, ogólnomiejski zaś z minimum 30.

Projekty można złożyć na trzy sposoby:
– w systemie obsługi BOP, który dostępny jest na stronie mojemiasto.plock.eu, gdzie należy założyć konto i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dołączyć uzupełnioną listę poparcia,
–  osobiście – wrzucając do jednej z urn ustawionych w Biurach Obsługi Klienta UMP przy pl. Stary Rynek 1 (wejście od ul. Zduńskiej) oraz przy al. Piłsudskiego 6, a także w Punkcie Obsługi Klienta na ul. Miodowej 8
 pocztą – wypełniony formularz zgłaszania projektów wraz z wypełnioną listą poparcia przesłać na adres Urząd Miasta Płocka, pl.Stary Rynek 1, 09-400 Płock w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka” (decyduje data stempla pocztowego)

Wszystkie projekty przejdą weryfikację formalno-prawną, w której sprawdza się m.in. zgodność projektu z kompetencjami gminy lub powiatu, poprawność oszacowania kosztów jego realizacji. Dopiero te zweryfikowane pozytywnie poddawane są głosowaniu. W tym roku zostanie ono przeprowadzone od 19 września do 1 października.

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka znajdziecie tu.

Źródło: UMP.