Kto jest zwolniony z opłat za swojego pupila?

image_pdfimage_print

Opłata roczna za jednego posiadanego psa w naszym mieście wynosi 30 zł, a za każdego następnego 15 zł. Do 31 maja należy uiścić tę kwotę. Przepisy przewidują jednak zwolnienia z opłaty.

Komu przysługuje zwolnienie z opłat? – Osobom, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – z tytułu posiadania psa asystującego, podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów oraz osoby, które adoptowały psy z płockiego schroniska dla zwierząt.

W celu uzyskania ulgi w opłacie należy zgłosić się do Oddziału Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Płocka, pok. E-45. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w kasie Urzędu Miasta Płocka (I piętro wejście od ul. Zduńskiej) lub na rachunek bankowy Urzędu w PKO Bank Polski: 35 1020 1592 0000 2302 0256 9119.