‘Wielkie rżnięcie’ według Szyszki to nie wszystko. Wczytaj się w przepisy!

image_pdfimage_print

Odkąd 1 stycznia 2017 roku w życie weszła ustawa liberalizująca przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. W całym kraju – począwszy od wsi, poprzez małe i większe miasteczka, a skończywszy na dużych miastach mamy do czynienia z niekontrolowaną wycinką zieleni. Piły spalinowe do cięcia drzew stały się poprzez tę ustawę… towarem deficytowym. 

Hurtowa wycinka zieleni w naszym kraju odbiła się szerokim echem. Jak się okazuje to jednak nie koniec. “Pilarze” i “ścinacze” drzew prą na przód w swoim wielkim rżnięciu. Coraz częściej pojawiają się sygnały w mediach oraz od mieszkańców, że pod bezwzględne piły trafiają drzewa na tzw. obszarach chronionych. Samorząd województwa mazowieckiego apeluje o rozwagę i zapoznanie się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi wycinki.

– Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów związanych z wycinką drzew na obszarach chronionego krajobrazu. Napływają one zarówno od pracowników urzędów gmin i miast, jak i mieszkańców Mazowsza, którzy są zaniepokojeni masową wycinką drzew – tłumaczy Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa.

Należy pamiętać, że tzw. “ustawa Szyszki” nie daje pełnej swobody wycinki drzew na wszystkich prywatnych działkach. Przede wszystkim są znaczne ograniczenia wycinki drzew objętych dodatkową ochroną – należą do nich między innymi drzewa w parkach krajobrazowych oraz na obszarach chronionego krajobrazu. Działki prywatne często znajdują się właśnie na takich terenach. Specjalną ochroną objęte są również pomniki przyrody oraz zieleń objęta ochroną konserwatorską – o czym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ponadto wycinka jest ograniczona w okresie lęgowym ptaków czyli od 1 marca do 15 października oraz na terenach będących obszarami rozrodu, wychowu młodych, żerowania czy po prostu odpoczynku gatunków chronionych. Należy przy tym pamiętać, że właściwie wszystkie gatunki ptaków są w Polsce objęte ochroną prawną.

Każdy kto posiada działkę w parku krajobrazowym bądź na obszarze chronionego krajobrazu musi pamiętać, że nie wolno mu usuwać drzew, na których bądź przy których, znajdują się nory, legowiska, gniazda czy też inne schronienia i miejsca rozrodu dziko żyjących zwierząt. Bezwzględnie, dotyczy to drzew i krzewów stanowiących zadrzewienia  przydrożne, śródpolne i nadwodne.

Pamiętajmy, że nawet na terenach niebędących obszarami chronionymi, podczas wycinki drzew i krzewów, nie można niszczyć ostoi i miejsc przebywania gatunków chronionych, czyli m.in. wszystkich płazów i gadów czy też większości gatunków ptaków.

Jak sprawdzić czy nasza działka leży w obszarze chronionego krajobrazu? Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska znajduje się specjalna mapa, na której każdy mieszkaniec może to w prosty sposób zweryfikować.