Płocka uczelnia znacznie chce poszerzyć swoją ofertę edukacyjną

image_pdfimage_print

Nowe media, analiza danych i data mining, finanse z elementami matematyki oraz położnictwo – byłyby to kierunki na poziomie licencjackim. Na magisterskim – pielęgniarstwo i filologia. Jest to sześć nowych kierunków studiów, o które planuje poszerzyć swoją ofertę edukacyjną Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. 

Uczelnia złożyła już stosowne wnioski do MNiSW (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) o utworzenie nowych kierunków, bowiem ich otwarcie zależy od decyzji Ministerstwa. A w przypadku kierunków położnictwo i pielęgniarstwo, konieczne były wnioski także do Ministerstwa Zdrowia.

Przygotowywany przez płocką uczelnię kierunek studiów – analiza danych i data mining byłyby na poziomie licencjackim – stacjonarne i niestacjonarne. Byłby to kierunek, który łączy elementy matematyki i informatyki. Nowe media także są przewidywane jako licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne. Będzie można na nich zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego.

Na liście nowych kierunków płockiej PWSZ  czytamy także filologię. Ten kierunek z kolei widnieje jako studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne pozwalające na ugruntowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jednocześnie na aktywność w środowisku międzynarodowym – w tym zawodowym – np. turystyce czy dyplomacji. Kierunek magisterski- pielęgniarstwo to też studia stacjonarne i niestacjonarne. Przygotowywał będzie do profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w każdym wieku, w tym do samodzielnych działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz do prowadzenia edukacji prozdrowotnej.

Jeżeli uczelnia otrzyma pozytywną decyzję z ministerstwa studia na nowych kierunkach w Płocku będą uruchomione od października 2017 roku. 

Przypomnijmy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest pierwszą w historii miasta samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwóch kolegiów: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000. Obecnie kształci się w niej około 2300 studentów na 9 kierunkach: ekonomia, filologia, pedagogika, praca socjalna, matematyka, informatyka, pielęgniarstwo, kosmetologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Fot. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.