Jakie inwestycje czekają subregion płocki w tym roku?

image_pdfimage_print

Ponad 41 mln zł z tegorocznego budżetu Mazowsza przeznaczono na realizację inwestycji w subregionie płockim. Remonty dróg, rozbudowa placówek służby zdrowia czy instytucji kultury to tylko niektóre z nich.

– Planowaliśmy budżet na 2016 r. tak, aby zabezpieczył  potrzeby całego regionu. Zarezerwowaliśmy znaczne środki na inwestycje, a także na wkład własny do projektów, które będą realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej. Znalazły się w nim również pieniądze na wsparcie dla organizacji pozarządowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Tylko rozbudowy i modernizacje dróg czy placówek służby zdrowia w subregionie płockim pochłoną ponad 41 mln zł. Dodatkowo, 2016 r. to dobry czas dla beneficjentów programów unijnych. Właśnie w tym roku ruszają pierwsze konkursy – tłumaczył podczas konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

Samorząd województwa mazowieckiego nadzoruje pracę ponad 120 instytucji na terenie Mazowsza, z czego 12 zlokalizowanych jest w samym subregionie płockim. Są wśród nich zarówno szpitale, muzea, teatry, jak i biblioteki czy szkoły. Samorząd nadzoruje także pracę wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego. Odpowiada również za utrzymanie, remonty i modernizację zlokalizowanych na terenie regionu dróg wojewódzkich. Wszystkie te instytucje od lat są modernizowane lub rozbudowywane.

Plany inwestycyjne na 2016 r. w subregionie płockim

W 2016 r. na inwestycje w subregionie płockim z budżetu województwa trafi ponad 41 mln zł. To znacznie więcej niż początkowo planowano. Jeszcze przed końcem roku udało się zarządowi województwa przeznaczyć dodatkową pulę środków na remonty dróg oraz modernizacje w instytucjach służby zdrowia. Zwiększenie planu inwestycyjnego było możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej Mazowsza.

Drogi

W subregionie płockim w 2016 r. planowanych jest szereg modernizacji dróg, remontów w placówkach służby zdrowia oraz w instytucjach kultury. Na inwestycje drogowe przeznaczonych zostanie blisko 30 mln zł.

– W ciągu ostatnich kilku lat inwestycje drogowe w subregionie płockim pochłonęły ponad 206 mln zł. Przeprowadziliśmy wiele remontów i modernizacji, a część dróg rozbudowaliśmy. Inwestycje te nie tylko wpływają na poprawę stanu naszych dróg, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. A to jest jednym z naszych głównych priorytetów – dyrektor rejonu Gostynin-Płock MZWD  Mirosław Kaczmarek. – Również i w tym roku nie zabraknie środków na niezbędne modernizacje. Do subregionu płockiego trafi ok. 30 mln zł. Dzięki tym środkom możliwa będzie kontynuacja wielu toczących się już inwestycji.

Dzięki środkom, które w tym roku zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe w subregionie płockim możliwe będą:
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 – przejście przez Brudzeń Duży – etap II – 6 mln zł,
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Sierpc – Bielsk na odcinku Bonisław – Bielsk na terenie gminy Gozdowo (pow. sierpecki) i gminy Bielsk (pow. płocki) – 6 mln zł
– rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z drogą powiatową 2907W w miejscowości Mańkowo – 5,2 mln zł
– budowa ul. Narutowicza w Sierpcu – 3 mln zł
– przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 541 – ulicy Piastowskiej z ulicami Traugutta i Świętokrzyską w Sierpcu na rondo – 2 mln zł
– remont drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Słubice – Iłów – 1,9 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 540 – 1,9 mln zł
– remont drogi wojewódzkiej nr 560 – 1,9 mln zł
– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 przejście przez Mochowo – opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy 1 km odcinka drogi – ponad 1 mln zł
– budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck – Ruszki – ponad 450 tys. zł (opracowanie dokumentacji technicznej, inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach RPO WM 2014-2020).

Zdrowie

Dodatkowo, ponad 4,6 mln zł to środki, w ramach których zostaną przeprowadzone inwestycje w służbie zdrowia. Dzięki tym pieniądzom możliwe będą:
– modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie – 3 mln zł
– podłączenie do gminnej sieci wodociągowej z wymianą złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie – 41 tys. zł
– dostosowanie budynku głównego do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 1 mln zł
– budowa systemu monitoringu wraz z wyposażeniem uzupełniającym dla 16 stanowisk w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – 600 tys. zł

W 2016 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zostaną wybudowane także kolektory słoneczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (ponad 4,8 mln zł) oraz w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie ok. 900 tys. zł.

– Zarówno 2015 r., jak i 2016 r. to dla naszego szpitala okres toczących się inwestycji. Aby móc w obecnych czasach funkcjonować na jak najwyższym poziomie należy przede wszystkim stawiać na nowoczesność uwzględniając przy tym otaczające nas środowisko naturalne. Równie ważne są oczywiście standard i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych – podkreśla dyrektor Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie Katarzyna Osowicz-Szewczyk. – Ubiegły rok zaowocował w szpitalu szeregiem zmian. Udało nam się przeprowadzić remont oddziału psychogeriatrii, realizowaliśmy projekt „E-zdrowie dla Mazowsza”, a także rozpoczęliśmy prace związane z budową kolektorów słonecznych. Ten ostatni projekt jest realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dzięki niemu na terenie naszego szpitala zamontowanych zostanie 141 kolektorów. Kolejnym ważnym projektem, który chcemy zrealizować w tym roku będzie modernizacja pawilonu 7, w którym działają oddziały psychiatryczne męski i żeński – dodawała przedstawicielka szpitala.

Kultura

Ponadto, w 2016 r. uda się przeprowadzić szereg mniejszych inwestycji w podległych samorządowi instytucjach kultury. Wśród nich wymienić można:
– rozbudowę Muzeum Mazowieckiego – etap II oraz Dział I ART DECO – etap I (dokumentacja) – 250 tys. zł
– budowę mostu – wejście do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony trasy Warszawa/Toruń- 220 tys. zł.
– modernizację źródeł ciepła oraz budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 201 tys. zł
– modernizację i adaptację na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu (oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – etap I dokumentacja – 140 tys. zł
– wykonanie dokumentacji – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w obiektach zabytkowych – Pałac w Sannikach w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina – ponad 40 tys. zł.
– rozbudowa i przebudowa muszli koncertowej w Sannikach wraz zakupem niezbędnego wyposażenia – 30 tys. zł
– budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ponad 24 tys. zł.

Nowa perspektywa finansowa

Właśnie rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa w ramach środków unijnych na lata 2014-2020 W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego do wykorzystania będzie ponad 2,88 mld zł. Po te środki będą mogli sięgnąć przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz samorządy również z subregionu płockiego.

Pierwszych 12 konkursów zostanie ogłoszonych już w pierwszym kwartale roku. Dotyczyć one będą m.in. wsparcia inicjatyw ważnych społecznie – tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba jeszcze w lutym) oraz dofinansowania do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (marzec).

Szczegółowe informacje dotyczące RPO WM 2014-2020 oraz terminów konkursów dostępne są na stronach internetowych www.mazovia.pl oraz www.funduszedlamazowsza.eu