40 mieszkań w ciągu roku, finansowanie in vitro, przycisk życia. Program SLD – Lewica Razem

Utworzenie parku centralnego i mini parków na każdym osiedlu, finansowanie in vitro i innych programów prokreacyjnych,wprowadzenie Karty Seniora, rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Trójcy czy trzecia przeprawa mostowa. To zaledwie kilka punktów programu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Lewica Razem. 

Podczas inauguracji kampanii wyborczej SLD- Lewica Razem sympatycy partii oraz dziennikarze obecni na spotkaniu, poznali wybrane tezy programu wyborczego. Dokument opatrzony jest nazwą – “Kierunek dla Płocka”. Główne założenia programowe przy pomniku Ludwika Krzywickiego przybliżył Wojciech Hetkowski, radny SLD mijającej kadencji.

Program opiera się na 10 głównych założeniach, które mają po kilka podpunktów. Poznajcie je…

Czystość powietrza oraz zazielenienie miasta 

 • Patrol EKO – jawność badań, identyfikowanie źródeł emisji zanieczyszczeń, natychmiastowe działania prewencyjne, dyscyplinujące i karne z pełnym upublicznianiem danych on-line,
 •  Powołanie w strukturze Urzędu zespołu ekspertów na bieżąco analizujących stan płockiego środowiska z bieżącymi i długofalowymi propozycjami rozwiązywania problemów,
 • Utworzenie parku centralnego i mini parków na każdym osiedlu,
 • Zabezpieczenie w corocznych budżetach miasta nie mniej niż 6 milionów złotych na rozwój i konserwację terenów zielonych.

Powstrzymanie niekorzystnych zjawisk demograficznych 

 •  Mieszkania dla młodych z obniżeniem rygorystycznego kryterium dochodowego,
 •  Zapewnienie powszechnej i sukcesywnie bezpłatnej dostępności do żłobków i przedszkoli – inwestycje własne w obiekty lub dopłata do miejsc w placówkach niepublicznych, 
 •  Darmowe przejazdy Komunikacją Miejską dla uczniów wszystkich szkół,
 •  Finansowanie in vitro i innych programów prokreacyjnych,
 •  Stworzenie i finansowanie programów opieki nad kobietami w ciąży i noworodkami, 
 •  Stworzenie i promocja systemu zachęt dla potencjalnych inwestorów i rozwijających swoje biznesy uwzględniającego zmieniające się przepisy i uwarunkowania; nadanie większej rangi strukturom Urzędu zajmującym się tą problematyką np. poprzez powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. aktywizacji gospodarczej i zawodowej; przygotowanie terenów dla przedsiębiorców,
 • Zintensyfikowanie wspólnie z płockimi uczelniami wyższymi działań na rzecz ich rozwoju i uatrakcyjniania ich oferty,
 • Kompleksowe przygotowanie nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne,
 • Zintensyfikowanie działań na rzecz upowszechniania innowacyjnych systemów kształcenia we wszystkich płockich szkołach oraz wprowadzenie powszechnie dostępnych zajęć wyrównawczych dla uczniów takiego wsparcia potrzebujących.

Działania na rzecz seniorów

 • Utworzenie w Płocku Samorządowego Domu Opieki Społecznej,
 • Utworzenie docelowo na każdym osiedlu centrów aktywności społecznej,
 • Srebrna Rewolucja – przycisk życia oraz Zdrowie dla Seniora, czyli program bezpłatnych badań profilaktycznych i edukacji prozdrowotnej.
 • Rozbudowa oddziału geriatrii, ZOL i poradni specjalistycznych dedykowanych wyłącznie ludziom w podeszłym wieku.
 • Wprowadzenie Karty Seniora.

Inwestycje miejskie

 • Bezkolizyjne skrzyżowanie Trasa Popiełuszki – Wyszogrodzka, 
 • Dwupasmowe wyloty ulic do granic miasta, 
 • Trzeci most kolejowo-drogowy, 
 • Zdecydowane zwiększenie nakładów na budowę i modernizację ulic wewnątrz osiedlowych, 
 • Budowa min. 40 mieszkań komunalnych rocznie, 
 •  Przygotowanie terenów inwestycyjnych /mpzp, uzbrojenie, wykupy/.

Rewitalizacja starówki 

 •  Przeznaczenie min 5 proc. dochodów własnych miasta na odbudowę i remonty starych zasobów mieszkaniowych, 
 • Opracowanie programu zasiedlania zasobów mieszkaniowych na Starówce, gwarantujących korzystne tendencje demograficzne aktywizujące tę część miasta, 
 •  Podjęcie natychmiastowych działań związanych z powstrzymaniem degradacji i rewitalizacją obiektów i samego parku na Górkach,
 • Zabezpieczenie Skarpy na całej jej długości.

Kultura

 • Zdecydowane zwiększenie finansowania przedsięwzięć poza tzw. kulturą masową, 
 •  Zdecydowane wsparcie już istniejących lub inspirowanie nowych przedsięwzięć jako ważnego elementu promocji miasta w innych niż dotychczasowe związane z płockimi festiwalami masowymi środowiska, 
 • Utworzenie we współpracy z TNP stałej ekspozycji i realizowanych na większą niż dotychczas skalę Kaprysów Goi i innych bezcennych zbiorów będących własnością tej placówki. Wsparcie finansowe Biblioteki im. Zielińskich,
 • Podjęcie działań związanych z budowa sali koncertowej z perspektywą utworzenia w Płocku Filharmonii,
 • Sukcesywne tworzenie na większości płockich osiedli filii POKiS i MDK,
 • Dalsze rozsądne finansowe wspieranie imprez masowych dobrze kojarzących się z Płockiem np. Audioriver itp, 
 •  Zwiększanie środków finansowych na stypendia dla młodych płocczan wyróżniających się artystycznymi talentami.

Sport i rekreacja

 • Systematyczne zwiększanie wydatków na rozwój sportu dzieci i młodzieży, 
 • Budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów sportowych w tym: stadionu Wisły, stadionu w Borowiczkach, rozbudowa stadionu miejskiego dla potrzeb lekkoatletów, 
 • Budowa obiektów typu Orlik na osiedlach pozbawionych takich obiektów, w tym w pierwszej kolejności na os. Zielony Jar, 
 • Budowa nowych basenów w lewobrzeżnej części Płocka i na os. Skarpa, 
 • Kontynuowanie prac związanych z projektowaniem i budowa AQUA Parku w PPP lub przez inwestora prywatnego.
 • Podniesienie na wyższy poziom finansowania promocji Płocka i sportu przez uczestniczenie w rozgrywkach na najwyższym poziomie rozgrywkowym i europejskich pucharach Wisła Płock i Orlen Wisła Płock.

Zdrowie

 • Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Trójcy, 
 • Wsparcie działań WSzZ w związku z organizacja i przyszłym funkcjonowaniem oddziału onkologicznego,
 • Stworzenie we współpracy z renomowanymi placówkami medycznymi, wybranymi Uniwersytetami Medycznymi i specjalistycznymi stowarzyszeniami lekarskimi o zasięgu ogólnokrajowym programu badań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych, układu krążenia i patologii ciąży,
 •  Zapewnienie w budżecie miasta niezbędnych środków na dofinansowywanie świadczeń medycznych nie pokrytych w całości przez NFZ,
 • Zapewnienie w każdej placówce przedszkolnej i szkolnej opieki stomatologicznej i pielęgniarskiej w pełnym wymiarze,
 • Zapewnienie godnych warunków pracy i wynagrodzenia personelowi szpitala, przychodni i innych placówek opiekuńczych.

Opieka nad niepełnosprawnymi i rodzinami z niepełnosprawnością 

 • Ostateczna likwidacja barier architektonicznych, przyjazne dla niepełnosprawnych, w tym niewidomych przejścia dla pieszych i komunikacja miejska,
 • Preferencje w przydziałach mieszkań dla niepełnosprawnych z jednoczesnym pełnym dostosowaniem lokali do ich indywidualnych potrzeb,
 •  Bon na bezpłatne świadczenia rehabilitacyjne po wykorzystaniu świadczeń należnych w ramach świadczeń NFZ,
 •  Wspieranie i tworzenie programów aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych i ich rodziców,
 •  Wspieranie nauczycieli i działalności klas oraz oddziałów integracyjnych w szkołach i przedszkolach

Współpraca miasta z innymi podmiotami

 • Zacieśnienie i systematyczna współpraca z innymi samorządami oraz podmiotami gospodarczymi dla wspólnego rozwiązywania problemów wykraczających poza kompetencje miasta, w tym: „dużej” obwodnicy Płocka, przebiegu trasy S10, budowa mostu kolejowo-drogowego, czy wykorzystania potencjału rzeki Wisły,
 • Poprawa relacji z PKN Orlen.SLD – Lewica Razem wystartowało z kampanią. Kto na listach do Rady Miasta? [FOTO]

– W naszej drużynie są osoby o lewicowych poglądach, ale również niezwiązane z żadnymi partiami czy ugrupowaniami, ludzie, którzy po prostu chcą działać na rzecz naszego miasta. Nie znajdzie się tu natomiast takich, którzy zmieniają barwy i poglądy zależnie od tego, z której strony akurat wieje wiatr przedwyborczych sondaży – mówiła Litosława Koper, szefowa płockich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wczoraj partia przestawiła kandydatów, którzy w nadchodzących wyborach będą ubiegać się o zasiadanie w Radzie Miasta Płocka. Z list SLD na mocy porozumień wystartują także osoby reprezentujące stowarzyszenie Płock TuMy oraz partia Nowy Zielony Płock.

Inauguracja kampanii odbyła się w miejscu symbolicznym – przed pomnikiem Ludwika Krzywickiego – wybitnego płocczanina przełomu XIX i XX wieku, absolwenta Małachowianki, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, naukowca i jednego z prekursorów polskiej socjologii. Człowieka związanego z pozytywizmem, a później lewicową myślą polityczną i ekonomiczną. – Jak widać również obrońcę polskiej Konstytucji, który z okazji dzisiejszego spotkania przywdział, coraz popularniejszą wśród pomnikowych osobistości, okolicznościową koszulkę – podkreśliła Litosława Koper. Na pomniku Ludwika Krzywickiego widniała ogromna “koszulka” z napisem KONSTYTUCJA.

W spotkaniu, które zainaugurowało kampanię wyborcza SLD-Lewica Razem wziął udział Włodzimierz Czarzaty, lider SLD oraz Ilona Iwaniak. Obydwoje będą ubiegać się o miejsca w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Na listach SLD znalazły się osoby z różnych środowisk, w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi.  Znajdują się na nich samorządowy, oświatowcy, ludzie kultury, eksperci w sprawach służby zdrowia, sportu, bezpieczeństwa, ekologii oraz osoby związane ze służbami mundurowymi.

Poniżej prezentujemy listy wyborcze kandydatów SLD – Lewica Razem

Okręg wyborczy nr 1 – Podolszyce, Imielnica, Borowiczki

1. Wojciech Hetkowski – najbardziej doświadczony samorządowiec w szeregach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, prezydent Płocka, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny kilku kadencji. Przez najbliższe 5 lat chce dalej pracować dla Płocka i mieszkańców okręgu.

2. Andrzej Przedlacki – lewicowiec, członek SLD, emerytowany, wieloletni pracownik PKN Orlen, aktywny działacz na rzecz środowiska emerytów i organizator turystyki.

3. Patryk Mieszkowicz – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, biolog-botanik, obrońca miejskiej zieleni, który walczy z wycinką kasztanowców na ulicy Swojskiej. Autor wniosków o ustanowienie pomników przyrody, miłośnik historii Płocka, sekretarz płockiego koła Partii Zielonych, inicjator „zielonych” projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego.

4. Maria Jolanta Janiszewska – bezpartyjna położna środowiskowa z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, od trzech kadencji przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia, współdziała z Radą Rynku Pracy w Płocku, członkini interdyscyplinarnego zespołu Niebieska Karta. Przez wiele lat aktywnie działała w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w grupie roboczej do spraw ochrony zdrowia.

5. Marta Otwinowska-Rajca – makijażystka i konsultantka ślubna, absolwentka studiów wyższych z zakresu komunikacji społecznej, zwolenniczka rozdziału Kościoła od państwa i nie mieszania spraw duchowych z politycznymi.

6. Beata Brzuzy – mieszkanka Borowiczek, działaczka społeczna dobrze znająca problemy swojego osiedla, radna osiedlowa dwóch kadencji.

7. Jacek Jaroszewski – pracownik miejskiego przedsiębiorstwa, wieloletni działacz płockiego SLD, z zamiłowania sportowiec i propagator zdrowego trybu życia.

8. Bartosz Leszczyński – przewodniczący Stowarzyszenia Płock TuMy, międzynarodowy sędzia piłki ręcznej, kierownik pływalni Jagiellonka, w 2014 nominowany do tytułu Płocczanina Roku, społeczny inspektor pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Płocku.

Okręg wyborczy nr 2 – Międzytorze, Trzepowo

1. Bożena Musiał – radna miasta Płocka w latach 2002-2014, przewodnicząca płockiej Rady Pożytku Publicznego. W ostatnich latach skupiona na działaniach na rzecz edukacji dorosłych.

2. Radosław Lewandowski – wieloletni pracownik Urzędu Miasta Płocka, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, historyk-amator, autor poczytnych powieści, członek Korpusu Służby Cywilnej.

3. Anna Ciecierska – członkini Partii Zielonych, romanistka, nauczycielka w Gimnazjum nr 8 i Liceum im. Władysława Jagiełły, będzie działać na rzecz ochrony przyrody, wywodzi się z rodziny społeczników, a jej dziadek, Juliusz Kawiecki patronuje jednej z płockich ulic.

4. Leszek Cybulski – emerytowany policjant, współzałożyciel Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) – największej na świecie organizacji zrzeszającej byłych i obecnych funkcjonariuszy policji. Od lat związany ze środowiskiem służb mundurowych.

5. Marek Sapała – emerytowany pracownik PKN Orlen, najbardziej lewicowy w całej organizacji – wieloletni członek płockich struktur SLD.

6. Monika Piotrowska – pielęgniarka z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, szczególnie wyczulona na problemy służby zdrowia, płocczanka z urodzenia i z zamiłowania, która potrafi docenić pozytywne zmiany, ale widzi ile jeszcze zostało w naszym mieście do zrobienia. Miłośniczka zwierząt i aktywnego wypoczynku.

7. Katarzyna Zalewska – przedsiębiorca, w latach 1998-2002 rzeczniczka Prezydenta Miasta Płocka.

8.Marcin Mikołajewski – po 12 latach wrócił do Płocka z Dublina, gdzie wyemigrował w poszukiwaniu lepszego życia. Związany z płockim Międzytorzem, nie należy do żadnej partii politycznej, ale wybrał listę SLD-Lewica Razem, ponieważ reprezentowane przez tę koalicję nowoczesne spojrzenie na socjaldemokrację jest mu niezwykle bliskie. Nie bez znaczenia jest również stosunek do Kościoła katolickiego – potężnej i antyobywatelskiej organizacji, której nieposkromiony apetyt na władzę i zawłaszczanie kolejnych obszarów życia społecznego obserwuje z rosnącym niepokojem.

9. Piotr Tolik – absolwent UMK i SGH, prawnik, wiceprzewodniczący płockiego SLD, przewodniczący zarządu Rady Osiedla Kolegialna, społecznik.

Okręg wyborczy nr 3 – Stare Miasto, Pradolina Wisły

1. Barbara Sokołowska – wieloletnia członkini płockich struktur SLD, dyrektor biura ochrony i usług detektywistycznych, na sercu leży jej bezpieczeństwo płocczan. Na co dzień współpracuje z osobami niepełnosprawnymi i dlatego ich problemy oraz problemy ich rodzin są jej szczególnie bliskie.

2. Łukasz Stawicki – młody, kreatywny, pracowity i uczciwy, autor projektu osiedlowego Skarpol, inicjator protestu na drogach dojazdowych do PKN Orlen, współautor inicjatywy powołania Patrolu Eko. Lokalny patriota kochający swoje osiedle.

3. Sylwia Wójcik – filolog języka polskiego, pisarka, filozofka, podróżniczka, przyszły coach, członek Partii Zielonych, do której wstąpiła, ponieważ głęboko wierzy w potrzebę dbania o innych i o otoczenie, żeby przyszłe pokolenia mogły żyć w bezpiecznym i zielonym świecie.

4. Rafael Dominik – chociaż nie rodowity płocczanin, to od wielu lat z związany z Płockiem i lubiący to miasto. Pracownik MDK i współpracownik płockich mediów – często w centrum wydarzeń, choć do tej pory raczej w charakterze obserwatora. Uznaje jednak, że przyszedł czas, żeby aktywniej włączyć się w pracę na rzecz miasta. Osoba o mocno lewicowych poglądach, szczególnie w sprawach światopoglądowych, mająca własne zdanie, ale potrafiąca słuchać argumentów drugiej strony.

5. Tamara Szyszkiewicz – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się księgowością w jednej ze spółek PKN Orlen, razem z narzeczonym prowadzą restaurację przy ulicy Grodzkiej.

6. Krzysztof Blinkiewicz – przedsiębiorca, społecznik, księgarz, barista, sensoryk i roaster, politolog, były dziennikarz. Założyciel księgarnio-kawiarni Czerwony Atrament.

7. Iwona Śmigielska – księgowa, przedsiębiorca, właścicielka agencji ochrony Skorpion, z zamiłowania harcerka.

8. Włodzimierz Leszczyński – płocczanin, przedsiębiorca zainteresowany nowymi technologiami przemysłowymi, zwolennik iv vitro, wielki społecznik, podróżnik z zamiłowania. Członek Stowarzyszenia Płock TuMy.

Okręg wyborczy nr 4 – Wielka Płyta, ulice „Słodkie”, osiedle Winiary

1. Litosława Koper – członek SLD od 2000 roku, od 2015 przewodnicząca Rady Miejskiej SLD w Płocku, wieloletni nauczyciel płockiej „17”, od 8 lat dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, zwolenniczka rozdziału Kościoła od państwa, pomysłodawczyni akcji „Konkubina też rodzina”, wojowniczka o prawa kobiet, organizatorka Czarnych Protestów w Płocku. Autorka projektu Patrol Eko.

2. Magdalena Lewandowska – z zawodu i zamiłowania nauczycielka, przez trzy kadencje Radna Miasta Płocka, radna osiedlowa. Aktywna, dbająca o mieszkańców i z troską podchodząca do problemów ludzi. Ławniczka sądu okręgowego w Płocku. Lojalna i wierna ideałom lewicowym.

3. Piotr Nowicki – rodowity płocczanin, wnuk Władysława Nowickiego – obrońcy Płocka 1920 i patrona jednej z płockich ulic. Radny Miasta Płocka V kadencji , absolwent wydziału budownictwa Politechniki Warszawskiej, specjalista w obrocie i zarządzaniu nieruchomościami. Autor pilotażowego, płockiego projektu dotyczącego mieszkań komunalnych – Mieszkanie 300. Pomysłodawca powstania małej obwodnicy Płocka, zbudowanej w poprzedniej kadencji. Prezes klubu sportowego Mazowia Brydż Płock. Wieloletni dyrektor płockiej siedemnastki.

4. Zygmunt Buraczyński – absolwent wydziału prawa i administracji i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczony samorządowiec, radny trzech kadencji, wiceprezydent Płocka dwóch kadencji. Prezes Klubu Niezależnej Myśli Politycznej.

5. Małgorzata Rybicka – specjalistka z zakresu fizjoterapii, razem z matką – dr Marianną Rybicką prowadzi od lat gabinet rehabilitacyjny na osiedlu Winiary. Pochodzi z rodziny społeczników pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Była radna miejska i radna sejmiku wojewódzkiego. Członkini Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Ligi Kobiet Polskich.

6. Paweł Zagórski – płocczanin, kandydat apolityczny. Pracownik Energa SA. Kreatywny i zaangażowany społecznik, znany wszystkim jako animator czasu wolnego PAJKO.

7. Marek Owsik – płocczanin, bezpartyjny społecznik. Nauczyciel tańca, pedagog, manager kultury, znany jako kierownik Spółdzielczego Domu Kultury. Przewodniczący rady osiedla.

 
Uwaga seniorzy! Umiesz śpiewać, tańczyć, recytować? Ten przegląd jest dla Ciebie…

Wszyscy seniorzy z województwa mazowieckiego działający przy uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych radach seniorów, organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych, zaproszeni są do udziału…

W “Przeglądzie Artystycznym Twórczości Osób Starszych”, który odbędzie w dniach 6-7 października w Pałacu Ossolińskich w miejscowości Sterdyń. Program przygotowany przez organizatorów jest niezwykle bogaty i każdy senior będzie miał możliwość zaprezentowania swoich zdolności. Przewidziano przegląd twórczości: taneczno-muzycznej oraz teatralno-poetyckiej. Ponadto uczestnicy przeglądu zaproszeni będą na uroczystą kolację, połączoną z dancingiem czy warsztaty poświęcone zdrowiu i urodzie. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, transport, materiały promocyjne, dyplomy oraz nagrody.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w przeglądzie? Przede wszystkim wejść na stronę internetową Polityki Senioralnej na Mazowszu, pobrać formularz zgłoszeniowy, który się tam znajduje, wypełnić go i wysłać do 1 października na adres martyna.poplawska@mcps.com.pl. W razie pytań można zadzwonić na numer tel. 22 622 42 32 wew. 43.

Udział w przeglądzie jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Jeżeli więc umiecie śpiewać, tańczyć, recytować, zgłaszajcie się! Świetna zabawa i nagrody czekają!

 

 

 
Remont bulwarów wiślanych z dofinansowaniem. Umowa podpisana! [FOTO]

Płockie nabrzeże wiślane po wielu latach oczekiwania zmienia swoje oblicze. W tej chwili prowadzona jest jego rewitalizacja. Obejmuje obszar od ulicy Mostowej aż do Zalewu „Sobótka”. Aby jednak bulwary wiślany zyskały nowy wygląd potrzebne są pieniądze.

Dziś umowę w tej sprawie podpisali włodarz Mazowsza – marszałek Adam Struzik oraz prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Dzięki umowie do Płocka trafi  23,7 mln zł ze środków unijnych na zagospodarowanie terenów nadwiślańskich będących częścią Starego Miasta trafi do Płocka.

Nowe nabrzeże ma pełnić funkcję rekreacyjno-turystyczną. Budowane są ścieżki biegowe i rowerowe. Powstaje promenada spacerowa z falochronem i wiatą sezonową mającą pełnić funkcje gastronomiczne. Przy jednej z ostróg powstaje slip, służący do zwodowania bądź wciągnięcia na brzeg niewielkich statków i łodzi. Nie zabraknie też w tym miejscu placu zabaw oraz miejsc rekreacji z leżakami.

W ramach już przeprowadzonych prac budowlanych, została wymieniona sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ulica Rybaki ma nową nawierzchnię, wybudowany został chodnik, zjazdy i zatoczki parkingowe. Bulwary wiślane zyskały też nowe oświetlenie.

Całkowita wartość projektu to bez mała 38 mln zł. Kwota dofinansowania to prawie 24 mln.

Fot. UMWM.
Dwie dodatkowe stacje kolejowe na terenie Płocka. Proponuje jedna z partii

O budowę dwóch stacji kolejowych na terenie naszego miasta zaapelowało koło partii Zieloni w Płocku do marszałka Adama Struzika. Według działaczy dobrymi miejscami dla nowych stacji jest pobliże wiaduktu kolejowego nad ulicą Piłsudskiego oraz w okolicy ulicy Mostowej. 

“W dobie globalnego ocieplenia oraz zwiększającego się problemu ze smogiem w przestrzeni miejskiej, a w Płocku także w związku z uciążliwym wpływem koncernu paliwowo-energetycznego PKN Orlen oraz pozostałych przeszło 1000 podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, działających na terenie Miasta Płocka powinna być prowadzona polityka, dążąca do zmniejszenia emisji zarówno niskiej jak i wysokiej” – czytamy w apelu.

Według partii dużą część emisji niskiej stanowi emisja komunikacyjna, a transport kolejowy należy do najbardziej ekologicznego – emisja pochodząca z kolei jest znacznie niższa od transportu drogowego – napisali w apelu.

“Przez Płock przejeżdżają pociągi Kolei Mazowieckich na trasie Sierpc-Kutno. Na terenie miasta pociąg ten zatrzymuje się w dwóch miejscach: na dworcu kolejowym przy ul. Dworcowej oraz na stacji Radziwie. Tak mała ilość stacji sprawia, że mieszkańcy Płocka rzadko korzystają z tej linii. W celu zwiększenia udziału transportu kolejowego wśród mieszkańców Płocka apelujemy o stworzenie dwóch nowych stacji na terenie miasta: 1/ w pobliżu wiaduktu kolejowego nad ul. Piłsudskiego oraz 2/ w okolicy ulicy Mostowej. Zaproponowane w tych miejscach stacje byłyby dużą dogodnością dla podróżujących koleją. Umożliwiłoby to wysiąść [ a także wsiąść – przyp. red.] podróżującym na stacji przy ul. Mostowej jeśli chcieliby docelowo dotrzeć na Stare Miasto czy też do Ogrodu Zoologicznego” – uzasadniają działacze partii Zieloni. 

Z kolei stacja przy ul. Piłsudskiego ułatwiłaby dotarcie na osiedla takie jak: Międzytorze, Wyszogrodzka, Podolszyce Południe i Północ, Borowiczki oraz Imielnicę. – Utworzenie tych dwóch, nowych stacji sprawiłoby większą chęć korzystania z usług Kolei Mazowieckich wśród mieszkańców Płocka. Byłoby to także duże ułatwienie dla turystów odwiedzających Płock – sugerują w apelu. 

Partia podkreśla, że z punktu ekonomicznego taka inwestycja mogłaby przynieść większe dochody Kolejom Mazowieckim. Zieloni uważają, że 4 stacje w granicach miasta sprawiłyby, że mieszkańcy mogliby korzystać jak z kolei miejskiej. Zieloni w swoim apelu poszli też o krok dalej. Podpowiadają, że “warto byłoby także nawiązać współpracę z Komunikacją Miejską w Płocku, aby na terenie miasta Płocka obowiązywał wspólny bilet dla Kolei Mazowieckich i Komunikacji Miejskiej w Płocku”. 

 A jak Wam się podoba pomysł? 

Fot. Koleje Mazowieckie (zdjęcia poglądowe)
Ku radości najmłodszych płocczan. Przedszkole nr 10 z nowym placem zabaw [FOTO]

Miniony wtorek rozpoczął się bardzo radośnie dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10. Oficjalnie bowiem został oddany do użytku maluchów nowy plac zabaw przy placówce. Milusińscy od razu “przetestowali” kolorowe zabawki. Oprócz zabawy był też tort i prezenty.

– To wyjątkowo radosny dzień dla naszego przedszkola. Mamy nowoczesny plac zabaw, który będzie miejscem wesołych i bezpiecznych zabaw, miejscem relaksu i spotkań dla naszych dzieci – rozpoczęła dyrektor przedszkola Małgorzata Kamińska. – Powstał dzięki zaangażowaniu rodziców i naszych przyjaciół w Budżet Obywatelski Płocka – przypomniała, że projekt budowy placu zabaw został zgłoszony i wybrany w szóstej edycji płockiego budżetu partycypacyjnego.

Przedszkolaki mogą teraz korzystać z wielu kolorowych, przyjaznych zabawek: czterech zjeżdżalni, trzech karuzeli, piramidy do wspinaczki, gry kółko i krzyżyk, urządzeń sprawnościowych jak równoważnia i drążek do przewrotów. Wszystkie urządzenia ustawione są na bezpiecznej nawierzchni i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

To nie wszystkie inwestycje w Miejskie Przedszkole nr 10. – Ostatnie lata to czas gruntownych zmian w przedszkolu. Można śmiało powiedzieć, że zmieniło się od fundamentów po dach, a plac zabaw jest wisienką na torcie – mówił z kolei prezydent Andrzej Nowakowski, po czym wymienił szereg inwestycji. Przedszkole przy ul. Marie Skłodowskiej-Curie rozbudowano o blok żywieniowy i salę wielofunkcyjną do zajęć, wykonano nowe posadzki, przebudowano instalacje wewnętrzne. Dodatkowo zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych i parking.

 

Źródło i fot: UMP.
“Podolanka” po przewie technologicznej. Od dziś można korzystać z basenu

– Od piątku 21 września Pływalnia Miejska “Podolanka” będzie otwarta dla użytkowników – informuje biuro prasowe płockiego ratusza.

Zakończyła się przerwa technologiczna na Pływalni “Podolanka”. Woda przeszła pomyślnie badania jakościowe. Od dziś, 21 września, można zatem korzystać ze wszystkich niecek w pływalni. 

Fot. MOSiR.
Ekipa filmowa pożegnała Płock. Kiedy zobaczymy efekty ich pracy? [FOTO]

Serial, a raczej film składa się z ośmiu odcinków. Główne role zagrają w nim m.in.: Magdalena Boczarska , która dała się poznać ze świetnej roli w obrazie “Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej” oraz Bartłomiej Tołpa, zapamiętanego szerokiej widowni z roli w “Drogówce”. Nie można także nie wspomnieć głównej “gwiazdy” filmu, czyli… Płocka i jego okolic.

Stąd też obecność aktorów oraz ekipy filmowej w naszym mieście. W środę filmowcy spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć o serialu “Pod powierzchnią”. Spotkanie otworzył prezydent Andrzej Nowakowski. – Finalizujemy bardzo ciekawy i ważny projekt, którego początek miał kilka miesięcy temu. Wówczas zaczęliśmy rozmowy o serialu – opowiadał prezydent. – Myślałem, że TVN chce nakręcić serial dokumentalny o remoncie naszego nabrzeża. O tym jak remontujemy, jak wiele dzieje się nad Wisłą. Okazało się, że scenarzysta miał nieco inny pomysł. Kierując się wcześniejszą współpracą i zaufaniem, także do Alka Pietrzaka, który był również zaangażowany w te rozmowy, zdecydowaliśmy się jako miasto, zaangażować w ten wyjątkowy projekt – mówił prezydent. Podziękował ekipie za obecność w Płocku.

O czym opowiada serial? – pytał Mariusz Pogonowski, aktor teatru płockiego, który prowadził spotkanie. –  Myślę, że po prostu o nas. O tym co siedzi głęboko w nas, o naszych namiętnościach, słabościach, o tym co byśmy chcieli zrobić, a nie możemy – odpowiadała Karolina Izert, producentka serialu. – Jak dobrze znasz tych, których kochasz – to takie główne hasło serialu i co się pod tym kryje? – dopytywał Pogonowski. – Myślę, że każdy z nas zadaje sobie to pytanie, bo tak naprawdę nie wiemy – odpowiadała Izert. Dodawała, że producenci serialu będą starali się to odkrywać przed widzami. Reżyserem filmu jest Borys Lankosz. Podczas swojej wypowiedzi zdradził, że prace nad serialem nadal trwają. Magdalenę Boczarską w scenariuszu urzekło to, że był na tak wysokim poziomie. – Jest to ośmioodcinkowy serial, którzy tworzy całość i jest robiony tak jak film – podkreśliła.

Akcja serialu dzieje się w Płocku. Część scen kręcona jest w Warszawie, a część w naszym mieście. – W zupełnie przepięknych okolicznościach przyrody – chwalił nasze miasto Bartłomiej Tołpa. Poprosił uczestników konferencji o to, aby spojrzeli na płocką plażę, Wzgórze Tumskie oraz Wisłę. – To jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowy widok – podkreślał. – Mieliśmy okazję pracować nad brzegiem Wisły po jednej i po drugiej stronie, a także poza miastem. To co chcę podkreślić to bardzo ciepłe przyjęcie mieszkańców i służb miasta. Mieliśmy okazję kręcić sceny na zatłoczonych ulicach. Mam nadzieję, że te nasze sceny nie przysporzyły mieszkańcom wielu trudności. Zdarzyło się tak, że zajmowaliśmy kilka skrzyżowań jednocześnie i było bardzo intensywnie – opowiadał Tołpa. Zachęcił także do obejrzenia serialu.

Dobre wspomnienia z Płocka wywiozła też Magdalena Boczarska. – Jest tu naprawdę przepięknie. Nigdy nie miałam okazji zaznajomić się z przyrodą i architekturą, pomimo tego, że kilka razy już byłam w Płocku, ale jedynie gościnnie ze spektaklami. A jest tu naprawdę urzekająco pięknie i ciesze się, że Polska szerzej pozna Płock, bo jest tego warty – podkreślała bohaterka filmu. Podczas wywiadu zdradziła, że ekipa liczy, na powstanie kolejnego sezonu i będą  wracać do Płocka. – Zaletą jest nieduża odległość między Płockiem a Warszawą, w której mieszkamy. Już zareklamowałam Płock wśród znajomych.

Ekipa spędziła w naszym mieście 20 dni zdjęciowych. Dziś nakręcane były ostatnie sceny w Płocku, jednak praca nad serialem potrwa do 7 października. Efekty pracy ekipy filmowej zobaczymy już niebawem  w TVN. Pamiętajcie – 21 października godz. 21:30 serial “Pod powierzchnią”!

 

 

 

 

 
Kolejna stacja Płockiego Roweru Miejskiego. Tym razem w Nowym Gulczewie

W piątek, 21 września o godz. 12.00 uruchomiona zostanie kolejna stacja Płockiego Roweru Miejskiego. Zlokalizowana jest na rogu ul. Szlacheckiej i Wołodyjowskiego w Nowym Gulczewie (gm. Słupno). Zaplanowano tam 10 rowerów.

Nowa stacja powstała we współpracy firmy Nextbike Polska z Gminą Słupno. – To znakomita wiadomość dla mieszkańców Nowego Gulczewa i całej gminy Słupno, która wiąże duże nadzieje z rozwojem komunikacji i turystyki rowerowej – mówi Marcin Zawadka, wójt gminy Słupno.

– Bliskość miasta sprawia, że dla mieszkańców Nowego Gulczewa rower miejski będzie doskonałą alternatywą dla komunikacji samochodowej i autobusowej, aby dojechać do pracy, szkoły, czy galerii handlowych. Warto podkreślić, że nasza gmina jest pierwszą gminą wiejską z okolic Płocka, która włączyła się w ten wspaniały projekt.

Aby skorzystać z roweru wystarczy się zarejestrować w systemie np. poprzez stronę www.PlockiRowerMiejski. Należy zasilić konto kwotą co najmniej 10 zł. Rower wypożyczamy wpisując na terminalu stacji numer telefonu, kod PIN i numer roweru. Można też skorzystać z bezpłatnej aplikacji Nextbike na telefony komórkowe. Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne. Do 60 minut zapłacimy 1 zł.

W Płockim Rowerze Miejskim od piątku będzie w sumie 267 rowerów i 27 stacji.

Źródło: Urząd Gminy Słupno.
Fot. Płocki Rower Miejski.
Płock i kilka gmin bez wody. Przygotujcie się na jej brak

We wtorek 25 września w godzinach od 1:00 do 3:00 nastąpi przerwa w dostawie wody – informują Wodociągi Płockie.

Braku wody w kranach mogą się spodziewać odbiorcy z terenu: całego miasta Płocka (poza osiedlem Góry i Ciechomice), z gminy Stara Biała, gminy Nowy Duninów, gmina Słupno (Nowe Gulczewo).

– Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania prac przełączeniowych, w ramach końcowego etapu modernizowanej rozdzielni elektrycznej 15 kV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B – wyjaśniają Wodociągi.

Firma prosi odbiorców o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody do własnych potrzeb na czas prac. Za wynikające utrudnienia serdecznie przeprasza.

Fot. pixabay.com