Nowy ośrodek radioterapii na Winiarach

Już w przyszłym roku powstanie w Płocku Centrum Radioterapii Amethyst.

W Płocku powstanie nowoczesne Centrum Radioterapii Amethyst. Dziś umowę na dzierżawę gruntu, na którym wybudowany zostanie obiekt podpisali dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku Stanisław Kwiatkowski i prezes spółki Radiology Therapeutic Center Poland (RTCP) Barbara Werchowiecka-Rusinek.

Na działce o powierzchni około 5600 m² RTCP wybuduje nowoczesny zakład radioterapii, brachyterapii i poradnię radioterapeutyczną. Budowa ruszy w przyszłym roku. Obiekt będzie wyposażony w dwa najnowocześniejsze akceleratory firmy Elekta. Zgromadzony w centrum sprzęt umożliwi realizację wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych, m.in. technik stereotaktycznych, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), technik dynamicznych typu VMAT. Cały personel przejdzie przeszkolenie i odbędzie zagraniczne staże w partnerskich ośrodkach sieci Amethyst na świecie. Koszt inwestycji – 60 mln zł – w całości zostanie pokryty przez firmę RTCP. Powstający ośrodek będzie mógł przyjąć około 2 tys. pacjentów rocznie. Otwarcie placówki planowane jest pod koniec 2014 r.

– Obecnie pacjenci wymagający tego rodzaju leczenia korzystają z ośrodków w Warszawie, Łodzi lub Bydgoszczy. Utworzenie Ośrodka Radioterapii w Płocku jest możliwe tylko przy tak wielospecjalistycznym szpitalu jakim jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. Ścisła współpraca szpitala z tworzonym ośrodkiem zapewni jego dalszy rozwój – powiedział na dzisiejszym spotkaniu marszałek Adam Struzik.