Rusza budowa hali obsługowo-naprawczej

12,5 miliona złotych (netto) ma pochłonąć rewitalizacja zajezdni Komunikacji Miejskiej przy ulicy Przemysłowej. Najważniejszą częścią inwestycji jest budowa nowej hali obsługowo-naprawczej, która zastąpi dwie funkcjonujące dotychczas. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod jej budowę nastąpiło w czwartek, 13 listopada. Obiekt powinien być gotowy do użytku w połowie 2015 roku.

W planach jest również przebudowa układu komunikacji wewnętrznej i stanowisk postojowych oraz wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt. Pozwoli to znacząco poprawić stan techniczny infrastruktury, zapewnić ciągłość usług komunikacyjnych i ograniczyć awaryjność taboru. W nowej hali znajdzie się również miejsce dla uczestników praktyk zawodowych, którzy w przyszłości liczyć będą mogli za zatrudnienie w KM.

Łączny koszt inwestycji to 12,5 miliona złotych (netto). 7,8 mln zł to preferencyjna pożyczka z Inicjatywy JESSICA, oprocentowana na 1,6 procent w skali roku.

Jak podkreślał prezes Komunikacji Miejskiej Janusz Majchrzak, uruchomienie nowej hali znacznie usprawni pracę zaplecza technicznego KM. A jednocześnie umożliwi sprawne przygotowanie taboru do kursów wyznaczonych na dany dzień.

Rewitalizacja zajezdni to tylko część z wielkiego projektu mającego za zadanie istotne polepszenie jakości podróżowania Komunikacją Miejską. Całe zadanie obejmuje również kompleksową wymianę taboru autobusowego, nowe przystanki z dynamicznym systemem informacji i wiele innych działań, o których można dowiedzieć się z internetowej strony KM Płock.