Ograniczenia dla tirów już niebawem

Od czerwca 2015 roku obowiązywały będą na terenie Płocka ograniczenia dla pojazdów ciężarowych. Projekt „Stop Tirom” został wybrany do realizacji w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Ciężki ruch tranzytowy odbywał się będzie po stworzonych specjalnie w tym celu „korytarzach komunikacyjnych”. W części miasta funkcjonować będę strefy, w których ruch pojazdów ciężarowych oraz przewożących materiały niebezpieczne będzie możliwy tylko dla posiadaczy specjalnych zezwoleń. Wnioski o stosowne identyfikatory, które umieszczane będą za przednią szybą po lewej stronie pojazdu składać będzie można od poniedziałku, 30 marca. Wydawanie zezwoleń będzie bezpłatne. Identyfikatory będzie można uzyskać po złożeniu stosownego wniosku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, na stanowisku nr 6 lub drogą pocztową pod adresem:

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock.

Aby uzyskać zezwolenie, trzeba będzie spełniać wszystkie kryteria zawarte w regulaminie. Informacje w tej sprawie dostępne są telefonicznie pod numerem 24 367 08 32.

Pojazdy objęte ograniczeniami dzielą się na trzy grupy: przewożących towary niebezpieczne;

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton oraz pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton.