Rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego

Tym razem aż 5 mln zł. zostanie przeznaczonych na realizację projektów wybranych w drodze głosowania przez mieszkańców Płocka.

Prezydent miasta Andrzej Nowakowski ogłosił dziś drugą edycję Budżetu Obywatelskiego. – Jest to inicjatywa, która w Płocku rozpoczęła się w ubiegłym roku. Uznaliśmy, że należy dać mieszkańcom realne możliwości wpływania na kształt budżetu. Pierwsza edycja była pewnego rodzaju próbą, sprawdzeniem czy płocczanie będą zainteresowani tym, by zmieniać rzeczywistość w mieście. Jak się okazało idea Budżetu Obywatelskiego spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – mówił prezydent Nowakowski, a następnie przedstawił zmiany jakie zostały wprowadzone przy drugiej odsłonie tego projektu.

Największa nowość będzie polegała na tym, iż nie zostanie, tak jak to było w poprzedniej edycji, powołany zespół ds. BO, który oceniając projekty wybrał dziesięć najlepszych, na jakie następnie mogli głosować mieszkańcy. Wszystkie projekty zostaną poddane pod głosowanie płocczan. Będą tylko musiały przejść weryfikację formalno-prawną. – Pojawiły się głosy, że skoro mieszkańcy wykazują tak duże zaangażowanie w przygotowanie projektów, to po przejściu przez weryfikację formalno-prawną, warto by wszystkie były poddane pod ocenę mieszkańców miasta. Przychylając się do tych głosów, wprowadziliśmy tę zmianę – mówił Nowakowski. Gdyby tak było w poprzedniej edycji, to płocczanie mieliby do wyboru 55 projektów. Ile będzie w tej edycji? To się dopiero okaże. Wiadomo, że w tej edycji kwota na obywatelskie propozycje została zwiększona o dwa miliony. Tym razem więc zostaną zrealizowane projekty, które łącznie będą kosztować 5 mln zł.

W drugiej edycji została również wprowadzona zmiana, która stanowi ukłon w stronę młodszych mieszkańców. Mianowicie, by złożyć projekt wystarczy mieć skończone 16 lat. – Przygotowaliśmy dla nich specjalną ściągawkę z kompetencji gminy. Chcemy uniknąć projektów, których gmina i tak nie mogłaby realizować – tłumaczył prezydent miasta.

Ponadto propozycję projektu może złożyć instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa, która zasięgiem swojej działalności obejmuje Płock. W przypadku projektów, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie gminy.

Budżet Obywatelski na 2013 rok został ogłoszony dopiero w październiku zeszłego roku, jak przyznał dziś prezydent – dość późno. Dlatego też, druga edycja, w której wybrane propozycje będą realizowane z budżetu miasta na rok 2014, ruszy już 1 sierpnia. – Chcemy wszystkie czynności związane z wyborem projektów zakończyć jeszcze w tym roku, by móc je już wpisać w uchwałę budżetową na 2014 rok.

Terminarz:

1 sierpnia – 23 sierpnia – składanie przez mieszkańców propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka na rok 2014.

1 sierpnia – 11 października – weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych projektów przez merytoryczne komórki UMP.

Po 11 października – przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną.

25 października – 3 listopada – głosowanie mieszkańców.

Do 7 listopada ogłoszenie wyników.