Świecące ludziki przy przejściach dla pieszych w Płocku? Jest prośba w tej sprawie od radnej [FOTO]

O zakup odblaskowych ludzików przy przejściach dla pieszych poprosiła w interpelacji płocka radna, Anna Derlukiewicz. Pomysł nie jest nowatorski, ponieważ już funkcjonuje w Częstochowie. Ale warto o nim mówić, bo chodzi tu o bezpieczeństwo. 

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych, zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości zakupu i montażu przy przejściach dla pieszych, w newralgicznych miejscach, odblaskowych ludzików tak jak uczyniono w Częstochowie czy Bytomiu. Ich zadaniem jest poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zwrócenie uwagi kierowcom na to, że na pasach w każdej chwili może pojawić się pieszy” – czytamy w interpelacji Anny Derlukiwicz.

– Kilkanaście przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na terenie miasta zostało objętych w ostatnim czasie pracami, które poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niektóre z nich to rozwiązania innowacyjne w skali kraju – podkreśla częstochowski Miejski Zarząd Dróg na swojej stronie internetowej. Wśród podjętych działań, które miasto zrealizowało, znalazły się na liście odblaskowe postacie imitujące pieszych. Ustawiono je w pobliżu przejść dla pieszych. Po dwa na każdym z przejść – po jednym dla każdego kierunku jazdy.

„Łącznie w mieście pojawiło się 11 sztuk takich instalacji, bo dodatkowa postać imitująca osobę niepełnosprawną została zamontowana na Rakowie” – informuje MZD. W Częstochowie podkreślają, że są pierwszym polskim miastem, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Zaznaczają również, że pojedyncze sztuki instalacji były wcześniej testowane w różnych miejscach na terenie miasta. – Decyzja o ostatecznych lokalizacjach została poprzedzona analizami inżynierów ruchu drogowego – wyjaśnia MZD. Z informacji dowiadujemy się również, że część prac była możliwa do realizacji ze względu na dofinansowanie, które miasto uzyskało w ramach projektu koordynowanego przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Śląski Urząd Marszałkowski. – Do 50 proc. kosztów każdego z elementów. Reszta to zadania realizowane już w pełni ze środków własnych Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie – napisano na stronie.

Zapytaliśmy w Częstochowie o koszty instalacji postaci imitujących pieszych. – Koszt instalacji 11 postaci wyniósł ok. 100 tys. zł – mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. – Była to jednak cześć z inwestycji zrealizowanych na przełomie roku z myślą o poprawie bezpieczeństwa pieszych w Częstochowie, wszystkie zadanie pochłonęły 580 tys. zł – podkreśla.

Czy miasto planuje kontynuację przedsięwzięcia? – Jest ona uzależniona od tego jakie efekty w dłuższej perspektywie przyniosą zakupione instalacje – zaznacza Hasik. Dodaje, że należy pamiętać o tym, że lokalizację świecących „ludzików” można zmieniać. – Wykorzystanie już istniejących postaci nie musi się ograniczać do wybranych miejsc, ale mogą być za jakiś czas relokowane w okolicę innych przejść – tłumaczy.

Interpelacja płockiej radnej wpłynęła do ratusza kilka dni temu. Pomysł na pewno jest godny rozważenia, a jaka będzie odpowiedź? O jej treści poinformujemy na naszych łamach. 

Fot. Miejski Zarząd Dróg Częstochowa.