W Płocku wyliczono, ile tracą płocczanie na braku finansowania z KPO? Prezydent miasta: rozmawiamy o potężnych środkach [FOTO]

Widmo utraty finansowania inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności spowodowało, że samorządowcy z całej Polski zaapelowali w liście do prezydenta RP, Andrzeja Dudy o podjęcie działań w celu odblokowania unijnych środków. W imieniu płocczan do władz centralnych zwrócił się także prezydent miasta, Andrzej Nowakowski.

We wtorek, 10 stycznia, w wielu polskich miejscowościach odbyły się konferencje prasowe, podczas których samorządowcy zrzeszeni w Ruchu Samorządowym Tak! Dla Polski informowali mieszkańców o znaczeniu środków z KPO. Włodarze miast, miasteczek oraz wsi mówili o inwestycjach, które już mogłyby być realizowane, ale z braku pieniędzy nie są. Ruch przygotował i opublikował listę ponad 1000 takich inwestycji, które mogłyby być realizowane w Polsce przez samorządy dzięki środkom z KPO, i jednocześnie mogłyby napędzać polską gospodarkę. Dlatego tak ważne jest, aby rządzący wypełnili zobowiązania w kwestii przestrzegania praworządności, przyjęli odpowiednie rozwiązania prawne, a tym samym uruchomili środki rozwojowe dla Polski.

Podczas konferencji w Płocku prezydent Andrzej Nowakowski zaznaczył, że „w obecnej, trudnej gospodarczo sytuacji są nie tylko samorządy, ale i przedsiębiorcy”. Podkreślił również znaczenie dodatkowych źródeł finansowania, jakimi są środki z KPO, dla rozwoju Polski, a także dla poszczególnych regionów, powiatów i gmin.

– Celem uruchomienia KPO jest odbudowa europejskich gospodarek i tworzenie odporności społeczno-gospodarczej poszczególnych krajów po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Fakt, że z pieniędzy KPO, de facto w Europie nie korzystają tylko Polska i Węgry powoduje pogłębianie się różnic rozwojowych w stosunku do innych krajów UE – zaznaczył prezydent.

Ile tracą płocczanie?

– Gdybyśmy przeliczyli te 158,5 mld zł na mieszkańców Polski, to średnio daje to ok. 4170 zł na osobę. W przypadku Płocka, gdybyśmy pomnożyli 4170 zł przez liczbę mieszkańców miasta to daje nam ok. 500 mln zł tylko i wyłącznie dla płocczan. To pokazuje, o jak potężnych środkach tutaj rozmawiamy – podkreślał prezydent Nowakowski.

Płock jest przygotowany do wdrażania środków z puli Unii Europejskiej. Na spotkaniu z mediami prezydent zaprezentował 12 przedsięwzięć i inwestycji, które mogłyby być zrealizowane w naszym mieście. Te propozycje znalazły się również na liście projektów Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, które wraz z listem trafiły do prezydenta RP, Andrzeja Dudy. 

Jakie inwestycje na liście do realizacji w Płocku?

– Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez rozbudowę połączeń drogowych wraz z infrastrukturą w otoczeniu ul. Władysława Bartoszewskiego;
– Rozwój spójnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego w Płocku poprzez budowę przedłużenia ulicy Przemysłowej z układem komunikacyjnym dróg i infrastrukturą;
– Utworzenie nowych miejsc w żłobkach poprzez adaptację istniejącej infrastruktury i zakup niezbędnego wyposażenia;
– Modernizacja energetyczna miejskich budynków mieszkalnych;
– Modernizacja energetyczna płockich placówek oświatowych;
– Modernizacja energetyczna obiektów lokalnej aktywności społecznej w Płocku;
– Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego dostępność, spójność danych i umożliwiającego realizację zadań dotyczących nieruchomości na terenie Płocka oraz elektroniczny obieg dokumentów;
– Doposażenie płockich szkół w nowoczesny sprzęt IT i urządzenia multimedialne umożliwiające wysoki poziom kształcenia kompetencji kluczowych;
– Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i zakup niezbędnego sprzętu medycznego zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych;
– Zeroemisyjny transport publiczny w Płocku – zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów.
– Rozwój zieleni na terenie Płocka np.: parki, skwery, bulwary, ścieżki dydaktyczno-ekologiczne;
– Rozbudowa systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Płocka jako element adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

Prezydent Płocka zaapelował również, by w sytuacji uruchomienia środków KPO zagwarantowane były transparentne zasady podziału tych środków, podając jako przykład dobrych rozwiązań sposób dzielenia środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

– Dziś wszystkie samorządy bardzo mocno liczą na środki europejskie, ponieważ one są potrzebne jak powietrze zarówno samorządowcom, jak i przedsiębiorcom – podkreślał Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomniał, że w połowie grudnia Europa bardzo pozytywnie zareagowała na program regionalny, czyli program Fundusze Europejskie dla Mazowsza. Kominek odniósł się w swojej wypowiedzi, do jawności i transparentności przyznawania środków unijnych.

Fot. UMP.