Ponad 23 mln zł trafi do 7 gmin i 125 kół gospodyń wiejskich. Samorząd województwa podpisał umowy z beneficjentami

Ponad 22,3 mln zł z Unii Europejskiej władze Mazowsza przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w powiatach płockim i płońskim. Oprócz tego 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma dofinansowanie od samorządu województwa m.in. na zakup sprzętu gastronomicznego, strojów ludowych czy komputerów. W czwartek, 15 września, umowy z beneficjentami podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

– Rozwój obszarów wiejskich to jedno z priorytetowych działań samorządu Mazowsza – podkreśla wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk. – Zależy nam na tym, aby każdy mieszkaniec naszego regionu dobrze czuł się w swojej miejscowości. Dlatego wspieramy zarówno te mniejsze inicjatywy, które odgrywają ogromną rolę w integracji lokalnej społeczności, jak i te duże związane z polepszeniem warunków życia na wsi. Podpisywane umowy dobrze ilustrują naszą działalność. Z jednej strony pomagamy i aktywizujemy koła gospodyń wiejskich, a z drugiej – wraz z UE wspieramy lokalne samorządy w rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej – zaznacza.

W ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy łącznie ponad 22,3 mln zł na 7 inwestycji w powiatach płońskim i płockim.

Która gmina i na jaką inwestycję otrzymała dofinansowanie?

– Gmina Raciąż (pow. płoński) otrzyma ponad 3 mln zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
– Gmina Załuski (pow. płoński) otrzyma ponad 3,2 mln zł na budowę 2 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Karolinowo i Załuski oraz budowę SUW wraz z ujęciem wody w Załuskach i trzech odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Załuski i Szczytno;
– Gmina Płońsk otrzyma ponad 2,3 mln zł na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Krępica i Siedlin oraz przebudowę SUW w Cholewach;
– Gmina Radzanowo (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzanowo Dębniki wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Boryszewo;
– Miasto i Gmina Sochocin (pow. płoński) otrzyma blisko 5 mln zł na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo;
– Gmina Naruszewo (pow. płoński) otrzyma ponad 2,7 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy;
– Gmina Nowy Duninów (pow. płocki) otrzyma prawie 3 mln zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Duninowie.

– Inwestycje poprawiające gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich są ogromnie ważne dla wszystkich mieszkańców – mówi radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski. – Nowoczesne oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody to ogromny krok naprzód. Realizacja tych projektów usprawni codzienne życie na wsi i podniesie jego komfort. Co więcej, będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko.

Oprócz pieniędzy na duże i znaczące dla samorządów inwestycje dofinansowanie otrzyma 125 kół gospodyń z powiatów płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, płońskiego i żuromińskiego otrzyma. Wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego na różnego rodzaju inicjatywy tych organizacji pozarządowych wyniesie ponad 819 tys. zł. Warto zaznaczyć, że tylko w tym roku na całym Mazowszu dofinansowane zostaną aż 834 inicjatywy kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę ponad 5,4 mln zł.

W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 350 mln zł na realizacje różnego rodzaju programów wsparcia. – Jednym z nich są właśnie granty dla kół gospodyń wiejskich. Te środki to przede wszystkim inwestycja w naszą tradycję, którą mieszkanki Mazowsza kultywują i rozwijają – zauważa z kolei wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. – Dziś chyba trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek święto bez udziału kół gospodyń wiejskich. Granty nie są duże, ale bardzo potrzebne.

Dodamy, że kwoty dofinansowania dla poszczególnych kół gospodyń wiejskich wynoszą od 1,5 tys. zł do 7 tys. zł.

Fot. Dariusz Ossowski (UMWM).