W Płocku powstaje jedna z największych przepompowni ścieków w Polsce. Prace mają się ku końcowi [FOTO]

Przebudowa przepompowni „Andoria” na osiedlu Borowiczki przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej ma się ku końcowi. Nowopowstały obiekt będzie jednym z największych tego typu w Polsce. Przepompownię wybudowano z wykorzystaniem najnowszych technologii. Koszt inwestycji to prawie 4 mln zł.

Prace przy nowym obiekcie rozpoczęły się w październiku 2021 roku. Najpierw trwały prace projektowe, po czym przystąpiono do wykonywania robót budowlanych. – Układ istniejącej przepompowni zbierającej ścieki mi. in. z osiedla Borowiczki został przebudowany. Obok powstał zbiornik o głębokości około 6 metrów, w którym we wrześniu zostanie zainstalowany moduł jednej z największych tłoczni w naszym kraju – minimalna wydajność 80 l/s – wyjaśniają Wodociągi Płockie.

Spółka podkreśla, że budowa tłoczni ścieków jest alternatywą dla istniejącej przepompowni. Obok optymalizacji procesu ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków mi.in. z osiedla Borowiczki, jak również umożliwienie przyszłego rozwoju tych terenów.

Obecnie trwają zaawansowane prace przy wykańczaniu budynku, w którym znajdzie się agregat prądotwórczy na wypadek zaniku zasilania, pomieszczenie na szafy sterujące oraz część socjalna dla pracowników wykonujących okresowe czynności eksploatacyjne. – Wykonawca realizuje również prace polegające na budowie nowego ogrodzenia, utwardzeniu placu dla pojazdów eksploatacyjnych oraz obsadzeniu terenów zielonych – zaznaczają w spółce.

Źródła finansowania projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – jest to ponad 2 mln zł oraz z preferencyjnej pożyczki udzielonej na współfinansowanie projektu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 4 mln zł brutto. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec października 2022 roku.

Fot. Wodociągi Płockie.