Coraz więcej oszustw „na akcje PKN Orlen”. Spółka apeluje i ostrzega!

W przestrzeni internetowej coraz częściej pojawiają się fałszywe ogłoszenia gwarantujące rzekome, bardzo wysokie zyski i nagrody, Treści o tym charakterze publikowane są przede wszystkim na portalach Facebook, YouTube oraz licznych stronach internetowych. Wykorzystywane są też smsy, telefony, mailingi, komunikatory i aplikacje. Fałszywe ogłoszenia informują o konkursach, dotacjach i narzędziach inwestycyjnych reklamowanych przez PKN Orlen.

Na skutek kierowanych przez PKN Orlen zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, aktualnie prowadzone są dwa postępowania, w których Spółka ma status pokrzywdzonego – informuje koncern. – Sprawy zostały zgłoszone w zakresie art. 286 Kodeksu Karnego, art. 305 ust. 1 ust. 3 Prawa własności przemysłowej (posługiwanie się podrobionym znakiem towarowym), art. 25 i art. 26 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 62 Kodeksu karnego skarbowego (wystawianie nierzetelnych faktur) – wymieniają w spółce.

Ostatnio w sieci pojawiły się nowe przypadki naruszeń prawa. Spółka podkreśla, że na bieżąco składa uzupełnienia do wskazanych zawiadomień oraz zgłasza nowe wnioski dowodowe w sprawie. Do postępowań wszczętych na skutek zawiadomień włączane są kolejne postępowania na skutek zawiadomień osób, które padły ofiarą tychże przestępstw. – Spółka złożyła do siedziby firmy META w Irlandii zawiadomienie w celu uniemożliwiania publikacji na platformie fałszywych postów wykorzystujących logotypy spółek z Grupy ORLEN, wizerunek przedstawicieli firmy oraz instytucji państwowych – informuje Orlen.

Koncern podejmuje także na bieżąco aktywne działania w celu blokowania fałszywych stron, podejmując próby dotarcia do rejestratorów domen. W przypadku odmowy udzielenia informacji o abonamentach domen koncern zgłasza takie przypadki do odpowiednich organów ścigania. Obok działań o charakterze prawnym Orlen prowadzi szeroką kampanię informacyjną ostrzegającą przed tego typu oszustwami, wykorzystując do tego stronę orlen.pl/pl/ostrzegamy i media społecznościowe Grupy ORLEN, a także prasę, radio i telewizję.

Dotychczasowy zasięg trwającej kampanii to ponad 6 mln osób. O tym, jak rozpoznać próbę wyłudzenia, koncern informuje także klientów na stacjach, gdzie prowadzi akcję ulotkową. Treści ostrzegające przed fałszywymi ofertami są również zamieszczane na stronach instytucji rządowych i w popularnych serwisach informacyjnych.

Spółka apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zgłaszanie fałszywych ogłoszeń oraz prób oszustw na adres media@orlen.pl lub właściwym organom ścigania.

Fot. Jan Drzewiecki/Dziennik Płocki.