Można składać wnioski o dodatek węglowy [WZÓR WNIOSKU]

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej, pok. B4 (po dawnej kasie) – informuje płocki ratusz. Więcej informacji udzielają pracownicy infolinii pod numerem telefonu 243645555.

Dodatek węglowy to wsparcie w postaci 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Prezydent, burmistrz bądź wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Organ samorządowy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej wójt, burmistrz bądź prezydent musi poinformować wnioskodawcę o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych oraz niewypłaceniem dodatku węglowego. Jeżeli do tej pory gmina nie zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczono bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .doc
Kliknij tutaj, aby pobrać wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx