Budowa nowego mostu na Sierpienicy w gm. Bielsk ruszy lada moment. Powiat Płocki dołoży pieniędzy na inwestycję

Wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku mieszkańcy uczęszczający trasą Giżyno – Tłubice – Słupia będą mogli korzystać z nowego mostu, który powstanie na rzece Sierpienicy, która przecina gmina Bielsk. Właśnie podpisano umowę na wykonanie nowej przeprawy. Prace przy nowym obiekcie rozpoczną się 15 sierpnia. 

We wtorek, 9 sierpnia, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku umowę na wykonanie prac podpisali starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz, Krzysztof Szymański właściciel firmy Mosty Kujawy oraz Marcin Błaszczyk dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

– Zakres prac jest duży, gdyż istniejący most znajduje się w złym stanie technicznym. Konieczna jest jego rozbiórka i budowa nowego mostu, który będzie spełniał parametry wymagane dla dróg publicznych i obiektów mostowych. Przede wszystkim zostanie on dostosowany do obecnie istniejących norm i wyposażony w odpowiednie urządzenia techniczne – wyjaśniał starosta płocki, Sylwester Ziemkiewicz.

Istniejąca przeprawa znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2995W Giżyno – Tłubice – Słupia. Jest obiektem jednoprzęsłowym, swobodnie podpartym, o długości całkowitej przęsła 12 m i szerokości całkowitej 6,70 m. Ustrój nośny mostu stanowią dźwigary stalowe z drewnianym pokładem oparte na palach drewnianych.

– Nowy obiekt będzie jednoprzęsłowy. Ustrój niosący zaprojektowano z dźwigarów wykonanych z prefabrykowanych desek strunobetonowych o długości 12 m, zespolonych z żelbetową płytą pomostu. Szerokość użytkową obiektu stanowić będą 2 pasy ruchu po 3 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m – mówił o szczegółach dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marcin Błaszczak. – Ruch na obiekcie zabezpieczony będzie barierami stalowymi. Całkowita szerokość obiektu będzie wynosiła 9,30 m. Posadowienie mostu zaprojektowano na oczepach palowych, natomiast korpusy i skrzydła przyczółków będą stanowiły żelbetowe ściany oporowe.

Część środków na inwestycję pozyskano z Ministerstwa Infrastruktury – ok. 800 tys. zł, brakujące środki powiat płocki dołoży z budżetu własnego. Zakończenie inwestycji planowane jest wraz z końcem listopada.

Fot. Starostwo Powiatowe Płock.