Jakie prawa ma pracownik podczas upałów? Wiele osób tego nie wie. Prawnik odpowiada…

Pracujesz podczas wysokiej temperatury powietrza i odczuwasz zagrożenie dla własnego zdrowia i życia? – Pamiętaj, jako pracownik masz prawo odmówić wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy są niezgodne z zasadami BHP i stanowią zagrożenie lub niosą niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia – podkreśla Ewelina Sarwińska – Przemyłska z Kancelarii Prawnej.

Dalej prawnika tłumaczy: – Każdorazowo pracownik musi zawiadomić o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego, który nie ma prawa odmówić ci wypłaty wynagrodzenia za okres powstrzymania się od pracy z powodu nieodpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstym rozwiązaniem problemu pracy w wysokich temperaturach jest możliwość skrócenia czasu pracy. Należy pamiętać, że skrócenie czasu pracy przez pracodawcę jest wyrazem jego dobrej woli, a nie uregulowaniem kodeksowym. Podobnie jak w przypadku powstrzymania się od pracy w czasie wysokich temperatur, pracownikowi za pracę w skróconym czasie pracy, pracodawca nie ma prawa obniżyć wynagrodzenia.

– Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom m.in. zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25 stopni Celcjusza, na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C. – wymienia Sarwińska-Przemyłska.

– Rozporządzenie posługuje się pojęciem „napoje” co nie oznacza, że każdy z pracowników dostanie jedną butelkę wody na ośmiogodzinny dzień pracy. Napoje dostarczone przez pracodawcę powinny być odpowiednio schłodzone oraz zapewnić każdemu z pracowników regenerację i uzupełnienie utraty mikroelementów – prawniczka zaznacza w odpowiedzi. I dodaje: – pracowniku, pamiętaj o swoich prawach niezależnie od pogody!

Na pytania odpowiadała: Ewelina Sarwińska-Przemyłska z Kancelarii Prawnej, która znajduje się w Płocku przy ul. Józefa Kwiatka 23/25. Tel: 501874908, e-mail: ewelina.sarwinska@wp.pl.

Fot. Archiwum prywatne Ewelina Sarwińska-Przemyłska/Pixabay.