Punkt kasowy w Urzędzie Miasta Płocka do likwidacji. Ważne zmiany w uiszczaniu urzędowych opłat

– Kasa w Urzędzie Miasta Płocka będzie czynna wyłącznie do 30 czerwca 2022 r. Płatności gotówką będą jednak cały czas możliwe w opłatomatach dostępnych w budynku ratusza, a także bez prowizji w każdym oddziale PKO BP S.A. – informuje Antonina Górka, z biura prasowego ratusza.

W ratuszu (wejście od strony ul. Zduńskiej) będzie możliwe dokonanie zapłaty za pomocą: bezgotówkowych terminali na wybranych stanowiskach w Biurze Obsługi Klienta oraz dwóch samoobsługowych opłatomatów banku PKO BP S.A. (gotówka, karta płatnicza, BLIK). Opłaty będzie można uiścić również poprzez stronę plock.oplatyurzedowe.pl/ (wybrane opłaty, prowizja 1 zł) oraz przelewem z posiadanego przez klienta rachunku bankowego.

– W urzędzie można dokonać zapłaty wyłącznie z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych. Natomiast należności wynikające z czynności cywilnoprawnych (najem, dzierżawa, wykupy mieszkań itp.) można wpłacać przelewem z rachunku bankowego lub gotówką w oddziale banku PKO BP S.A bez prowizji – wyjaśnia Górka.

Dokonując wpłaty należy wpisać niezbędne dane, czyli:

– imię i nazwisko oraz adres zamieszkania,
– tytuł wpłaty (podatek od nieruchomości, opłata za wywóz odpadów komunalnych, opłata skarbowa itp.),
– okres jakiego wpłata dotyczy (miesiąc, rok itp.),
– numer dokumentu stanowiącego podstawę zapłaty, jeśli taki został wydany (decyzja, dokument obliczenia opłaty itp.).

Informacji niezbędnych do dokonania wpłaty udzielają merytorycznie odpowiedzialne komórki organizacyjne urzędu. Numer telefonu do Biura Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55.