Na Mazowszu ponad 33 tysiące wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W Płocku…

W sprawie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego w całej Polsce wpłynęło już 235 tys. wniosków, z czego ponad 33 tys. w województwie mazowieckim. W płockim oddziale to ponad 7,7 tys. wniosków od rodziców, których dzieci przebywają w domach z powodu zamkniętych z racji epidemii szkół, przedszkoli i żłobków.

Wnioski można składać od 9 marca. Najwięcej, bo aż 20 tys., złożyli klienci trzech warszawskich oddziałów ZUS, z kolei ponad 7,7 tys. to rodzice z północnej części regionu (płocki oddział), 3.3 tys. ze wschodniej (siedlecki oddział), a 2,3 tys. z południowej (radomski oddział). Przypomnijmy, że ubezpieczeni rodzice dziecka w wieku do ukończenia 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, 14-dniowego zasiłku opiekuńczego. Jest to możliwe w przypadku zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły w związku z epidemią koronawirusa. Świadczenie zostało wprowadzone w marcu rządową specustawą i wydłużone o kolejne 14 dni na mocy tzw. tarczy antykryzysowej.

Od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak w przypadku dzieci do lat 8 jest on wypłacony w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem. Ubezpieczeni rodzice mają do niego prawo, gdy:
– dziecko jest w wieku do 16 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności,
– dziecko jest w wieku do 18 lat i ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Nowe przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna – mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego, Piotr Olewiński.

Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do ZUS oświadczenie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce bądź ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą również podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. – Długość zasiłku nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić opiekę, np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach – dopowiada Piotr Olewiński.

Fot. Pixabay