Miasto Płock oraz PKN Orlen podjęły wspólne działania na rzecz uchodźców. W Hotelu Dębowa Góra zamieszka prawie 100 osób

– Od początku agresji Rosji na Ukrainę mieszkańcy Płocka, organizacje pozarządowe i samorząd niosą pomoc uchodźcom, którzy przybyli do naszego miasta oraz obywatelom Ukrainy, którzy pozostali w swojej ojczyźnie. W Płocku przygotowaliśmy miejsca zakwaterowania w obiektach zarządzanych przez miejskie jednostki, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, spółkę Rynex, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, jak też na podstawie umów z podmiotami zewnętrznymi. Teraz wspólnie z Grupą Orlen zapewnimy jak najlepsze warunki dla naszych gości z Ukrainy w hotelu w Dębowej Górze – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Hotel Dębowa Góra, należący do Grupy Orlen, został bezpłatnie przekazany na mocy umowy użyczenia Miastu Płock i będzie wykorzystany w celu pomocy uchodźcom z Ukrainy. – Koncern przeprowadził niezbędne prace remontowe budynku i pokryje stałe koszty jego funkcjonowania po oddaniu go do użytku. Z kolei kwestiami zarządzania obiektem, organizacją zakwaterowania w nim uchodźców z Ukrainy, ich wyżywieniem i zapewnieniem opieki socjalnej zajmie się Urząd Miasta Płocka – zaznacza Alina Boczkowska, z biura prasowego płockiego ratusza.

– Od wybuchu wojny aktywnie angażujemy się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Od razu przekazaliśmy na ich potrzeby hotel Petrochemia w Płocku, gdzie obecnie przebywa grupa blisko 30 osób, głównie matek z dziećmi, które otoczyliśmy opieką. Teraz przekazujemy nasz kolejny obiekt, żeby mogły w nim zamieszkać rodziny uciekające przed wojną. W Dębowej Górze schronienie znajdzie blisko 100 osób – mówi Armen Konrad Artwich, członek Zarządu ds. Korporacyjnych PKN Orlen.

Hotel „Dębowa Góra” w Nowych Rumunkach znajduje się w atrakcyjnym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Górskiego. Nie był jednak użytkowany od listopada 2020 r., dlatego na koszt Grupy Orlen zostały zlecone prace remontowe, techniczne i konserwacyjne, niezbędne do jak najszybszego uruchomienia obiektu. Zlecono m.in. naprawę istniejącego systemu przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, uruchomienie biologicznej oczyszczalni ścieków, sprawdzenie działania systemu ogrzewania i kodowania pomieszczeń. Pokoje zostaną również wyposażone w pościel i ręczniki.

W budynku dodatkowo wydzielono pomieszczenia gospodarcze pod pralnię i suszarnię, a także strefę socjalną do samodzielnego przygotowywania lub odgrzania posiłków. Wygospodarowano również miejsce na pokój zabaw dla dzieci i salę telewizyjną. Wszystkie te pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt.

Łącznie w Dębowej Górze znajduje się 45 pokoi, w których zakwaterowanych zostanie blisko 100 osób. Zgodnie z założeniami w pierwszej kolejności w hotelu Dębowa Góra zostaną zakwaterowani uchodźcy, którzy przybyli do Płocka w pierwszych tygodniach wojny, aby poprawić ich warunki bytowe – informuje PKN Orlen. – Koszty funkcjonowania hotelu, a więc opłaty za: wodę, energię elektryczną, ogrzewanie, wywóz nieczystości, wywóz odpadów, a także ochronę pokrywać będzie Grupa Orlen – podkreślają w koncernie. Urząd Miasta Płocka zorganizuje w tym miejscu punkt recepcyjno-informacyjny, zapewnieni także wyżywienie i zakwaterowanych osób.

Fot. Hotel Dębowa Góra. (Archiwum)