Ruch kolumn pojazdów wojskowych w całej Polsce. Apel do mieszkańców!

Od 1 maja do końca miesiąca na drogach niemal całej Polski będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami. Odbędą się one zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych m.in. w województwie mazowieckim. Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Apel do mieszkańców!

Wojsko Polskie zwraca się z apelem do społeczeństwa o ochronę danych, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosi, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

Fot: GDDKiA/Małgorzata Grzegorczyk, Magdalena Szumiata, Michał Ostrowski.