Jak opiekowano się pacjentem, jak zachowywał się personel? Szpital na płockich Winiarach prosi o wypełnienie ankiety…

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka zaprasza pacjentów do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy jakości opieki w placówce.

– Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy! – zachęca szpital.

W ankiecie znajduje się 28 pytań. Dotyczą one opieki medycznej podczas pobytu w szpitalu, zachowania personelu wobec pacjenta, można też zostawiać swoje uwagi dotyczące żywienia, czystości w salach czy toaletach czy przestrzeganiu praw pacjenta. Udział w badaniu jest zupełnie anonimowy. Jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.

Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.wszplock.pl/2022/03/28/badanie-ankietowe/

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Fot. WSzZ w Płocku.