Zarząd Orlenu zarekomendował 3,5 zł na akcję. Dywidenda w takiej samej wysokości jak w 2018 i 2020

Zarząd PKN Orlen zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Koncern zaproponuje akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 1 496 981 713,5 zł na wypłatę akcjonariuszom.

– Jeśli zaproponowana przez zarząd PKN Orlen wysokość dywidendy za 2021 rok spotka się z akceptacją ZWZ spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim akcjonariuszom blisko 1,5mld zł. Zarząd Koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2022 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 3 października 2022 roku – informuje spółka.

Zarekomendowana przez zarząd kwota jest taka sama jak ubiegłym roku. Za 2020 rok wypłacono akcjonariuszom również 3,5 zł na akcję, co dało razem 1 496 981 713,50. Podobnie za 2018 rok.

Przypomnijmy. Dywidenda jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Fot. Jan Drzewiecki.