Przywrócono odwiedziny pacjentów w Szpitalu św. Trójcy. Długa lista restrykcji dla odwiedzających

Szpital Świętej Trójcy w Płocku przywrócił odwiedziny pacjentów. Odwiedzających obowiązuję jednak zasady. Przede wszystkim należy posiadać certyfikat szczepienia lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, który był wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin. Na tym jednak nie koniec…

Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach 15:00-18:00, przy czym ustalenie innych godzin odwiedzin jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z pielęgniarką oddziałową lub ordynatorem oddziału lub lekarzem dyżurnym w zastępstwie ordynatora.

Jakie restrykcje dla odwiedzających?

– Pacjenta może odwiedzić 1 osoba.
– Czas odwiedzin to 15 min.
– Należy zachować dystans min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a pacjentem i innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym.
– Obowiązuje rejestracja osób odwiedzających.
– W sali pacjenta mogą przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
– Osoby odwiedzające zachowują zasady reżimu sanitarnego, tj. obowiązuje: maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk (przed wejściem do sali pacjenta i po zakończeniu odwiedzin;
– Obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała).
– Osoby odwiedzające naruszające reżim sanitarny, mogą mieć nakazane opuszczenie terenu podmiotu leczniczego.

– Jest możliwość wykonania w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej odpłatnie testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21 – informuje placówka.

Fot. UMP.